Dự báo thời tiết Huyện Krông A Na - Đắk Lắk 15 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

25°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/23°

áp suất
Áp suất

1005 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 5:42 pm

sức gió
Gió
1.98 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

92%

temperature
Ngày/đêm

24°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/23°

áp suất
Áp suất

1003 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 5:41 pm

sức gió
Gió
2.84 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

88%

temperature
Ngày/đêm

24°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/22°

áp suất
Áp suất

1005 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 5:40 pm

sức gió
Gió
2.45 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

94%

temperature
Ngày/đêm

23°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/22°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 5:39 pm

sức gió
Gió
1.96 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

96%

temperature
Ngày/đêm

23°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/22°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 5:39 pm

sức gió
Gió
1.31 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

95%

temperature
Ngày/đêm

26°/21°

temperature
Sáng/tối

22°/22°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 5:38 pm

sức gió
Gió
1.9 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

78%

temperature
Ngày/đêm

22°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/22°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 5:37 pm

sức gió
Gió
1.91 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

97%

temperature
Ngày/đêm

26°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/22°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 5:37 pm

sức gió
Gió
2.09 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

87%

temperature
Ngày/đêm

26°/21°

temperature
Sáng/tối

22°/22°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 5:36 pm

sức gió
Gió
1.7 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

87%

temperature
Ngày/đêm

27°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/21°

áp suất
Áp suất

1007 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 5:35 pm

sức gió
Gió
0.89 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

77%

temperature
Ngày/đêm

27°/19°

temperature
Sáng/tối

22°/21°

áp suất
Áp suất

1006 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 5:35 pm

sức gió
Gió
1.51 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

70%

temperature
Ngày/đêm

31°/21°

temperature
Sáng/tối

22°/22°

áp suất
Áp suất

1006 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 5:34 pm

sức gió
Gió
1.17 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

54%

temperature
Ngày/đêm

26°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/22°

áp suất
Áp suất

1006 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 5:33 pm

sức gió
Gió
1.02 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

82%

temperature
Ngày/đêm

26°/21°

temperature
Sáng/tối

22°/23°

áp suất
Áp suất

1005 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 5:33 pm

sức gió
Gió
2.24 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

83%

temperature
Ngày/đêm

23°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/22°

áp suất
Áp suất

1004 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 5:32 pm

sức gió
Gió
3.39 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

91%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Krông A Na - Đắk Lắk 15 ngày tới

Lượng mưa Huyện Krông A Na - Đắk Lắk 15 ngày tới

Thời tiết Huyện Krông A Na

mưa vừa

21°

mưa vừa

Cảm giác như 21°
mặt trời mọc lặn

Bình minh/Hoàng hôn

05:36/17:42

nhiệt độ

Thấp/Cao

20°

/

26°

độ ẩm

Độ ẩm

98%

áp suất

Áp suất

1008 hPa

tầm nhìn

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

0.88 km/h

điểm ngưng

Điểm ngưng

20°

uv

UV

0.36

Bình minh / Hoàng hôn

5:36 am
5:42 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Krông A Na