Thời tiết Huyện Krông A Na - Đắk Lắk theo giờ

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
1.09 km/h
Độ ẩm

92%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
1.48 km/h
Độ ẩm

91%

T4 07/06
Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
1.66 km/h
Độ ẩm

92%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
1.53 km/h
Độ ẩm

94%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
1.47 km/h
Độ ẩm

94%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
1.35 km/h
Độ ẩm

95%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
1.25 km/h
Độ ẩm

94%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
1.39 km/h
Độ ẩm

95%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.06

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
1.38 km/h
Độ ẩm

92%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.35

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
1.97 km/h
Độ ẩm

84%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.7

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
2.5 km/h
Độ ẩm

78%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.28

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
2.71 km/h
Độ ẩm

72%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

7.96

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
2.82 km/h
Độ ẩm

68%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.6

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
2.77 km/h
Độ ẩm

64%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

10.07

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
2.52 km/h
Độ ẩm

64%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.99

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.63 km/h
Độ ẩm

68%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.41

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.78 km/h
Độ ẩm

73%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.08

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.41 km/h
Độ ẩm

80%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.27

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.34 km/h
Độ ẩm

86%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

9.665 km

UV

0.55

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.27 km/h
Độ ẩm

93%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.91 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.25 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.2 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.38 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.67 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.68 km/h
Độ ẩm

98%

T5 08/06
Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.83 km/h
Độ ẩm

99%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.73 km/h
Độ ẩm

99%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

9.121 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.53 km/h
Độ ẩm

99%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.1 km/h
Độ ẩm

99%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.18 km/h
Độ ẩm

99%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.36 km/h
Độ ẩm

99%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.06

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.32 km/h
Độ ẩm

99%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.37

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.27 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.04

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.45 km/h
Độ ẩm

94%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.99

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.74 km/h
Độ ẩm

88%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.02

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.9 km/h
Độ ẩm

82%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

7.53

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
2.21 km/h
Độ ẩm

77%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

7.9

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
2.54 km/h
Độ ẩm

71%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

7.06

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
2.64 km/h
Độ ẩm

65%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.1

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
2.82 km/h
Độ ẩm

62%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.48

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
2.79 km/h
Độ ẩm

66%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.1

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.46 km/h
Độ ẩm

76%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.35

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.88 km/h
Độ ẩm

86%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

9.75 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.8 km/h
Độ ẩm

95%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.54 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.53 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.97 km/h
Độ ẩm

98%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Krông A Na - Đắk Lắk trong 12h tới

Thời tiết Huyện Krông A Na

mây đen u ám

21°

mây đen u ám

Cảm giác như 22°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

05:20/18:11

nhiệt độ

Thấp/Cao

20°

/

25°

Độ ẩm

92%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.09 km/h

Điểm ngưng

20°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:20 am
6:11 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Krông A Na