Dự báo thời tiết Huyện Ea Kar - Đắk Lắk 15 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

19°/16°

temperature
Sáng/tối

15°/18°

áp suất
Áp suất

1014 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:13 am / 5:47 pm

sức gió
Gió
4.42 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

68%

temperature
Ngày/đêm

24°/19°

temperature
Sáng/tối

15°/21°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:13 am / 5:47 pm

sức gió
Gió
3.85 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

64%

temperature
Ngày/đêm

23°/19°

temperature
Sáng/tối

18°/20°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:13 am / 5:48 pm

sức gió
Gió
3.08 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

67%

temperature
Ngày/đêm

20°/19°

temperature
Sáng/tối

18°/20°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:13 am / 5:48 pm

sức gió
Gió
2.76 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

95%

temperature
Ngày/đêm

21°/20°

temperature
Sáng/tối

19°/20°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:13 am / 5:48 pm

sức gió
Gió
2.36 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

95%

temperature
Ngày/đêm

24°/19°

temperature
Sáng/tối

19°/21°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:12 am / 5:49 pm

sức gió
Gió
2.79 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

76%

temperature
Ngày/đêm

26°/19°

temperature
Sáng/tối

19°/22°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:12 am / 5:49 pm

sức gió
Gió
3.22 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

65%

temperature
Ngày/đêm

23°/19°

temperature
Sáng/tối

19°/20°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:12 am / 5:50 pm

sức gió
Gió
2.65 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

75%

temperature
Ngày/đêm

27°/19°

temperature
Sáng/tối

19°/22°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:12 am / 5:50 pm

sức gió
Gió
2.18 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

58%

temperature
Ngày/đêm

28°/18°

temperature
Sáng/tối

19°/21°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:12 am / 5:50 pm

sức gió
Gió
1.69 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

52%

temperature
Ngày/đêm

29°/18°

temperature
Sáng/tối

19°/23°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:11 am / 5:51 pm

sức gió
Gió
1.91 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

45%

temperature
Ngày/đêm

30°/18°

temperature
Sáng/tối

19°/22°

áp suất
Áp suất

1007 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:11 am / 5:51 pm

sức gió
Gió
2.06 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

40%

temperature
Ngày/đêm

28°/21°

temperature
Sáng/tối

19°/22°

áp suất
Áp suất

1007 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:11 am / 5:51 pm

sức gió
Gió
2.74 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

50%

temperature
Ngày/đêm

22°/19°

temperature
Sáng/tối

20°/20°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:11 am / 5:52 pm

sức gió
Gió
3.2 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

84%

temperature
Ngày/đêm

20°/18°

temperature
Sáng/tối

19°/19°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:10 am / 5:52 pm

sức gió
Gió
2.84 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

94%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Ea Kar - Đắk Lắk 15 ngày tới

Lượng mưa Huyện Ea Kar - Đắk Lắk 15 ngày tới

Thời tiết Huyện Ea Kar

mây cụm

21°

mây cụm

Cảm giác như 21°
mặt trời mọc lặn

Bình minh/Hoàng hôn

06:13/17:47

nhiệt độ

Thấp/Cao

13°

/

21°

độ ẩm

Độ ẩm

57%

áp suất

Áp suất

1014 hPa

tầm nhìn

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

5.03 km/h

điểm ngưng

Điểm ngưng

13°

uv

UV

9.93

Bình minh / Hoàng hôn

6:13 am
5:47 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Ea Kar