Dự báo thời tiết Huyện Ea Kar - Đắk Lắk 15 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

29°/20°

temperature
Sáng/tối

22°/23°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 5:43 pm

sức gió
Gió
1.88 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

64%

temperature
Ngày/đêm

29°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/22°

áp suất
Áp suất

1006 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 5:42 pm

sức gió
Gió
1.78 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

66%

temperature
Ngày/đêm

28°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/23°

áp suất
Áp suất

1005 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 5:42 pm

sức gió
Gió
1.31 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

72%

temperature
Ngày/đêm

29°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/23°

áp suất
Áp suất

1005 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 5:41 pm

sức gió
Gió
1.46 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

68%

temperature
Ngày/đêm

25°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/23°

áp suất
Áp suất

1006 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 5:40 pm

sức gió
Gió
1.55 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

90%

temperature
Ngày/đêm

23°/21°

temperature
Sáng/tối

22°/22°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 5:39 pm

sức gió
Gió
1.44 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

96%

temperature
Ngày/đêm

24°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/22°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 5:39 pm

sức gió
Gió
1.6 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

89%

temperature
Ngày/đêm

26°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/23°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 5:38 pm

sức gió
Gió
1.83 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

80%

temperature
Ngày/đêm

25°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/22°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 5:37 pm

sức gió
Gió
1.57 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

85%

temperature
Ngày/đêm

26°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/23°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 5:37 pm

sức gió
Gió
1.93 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

80%

temperature
Ngày/đêm

25°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/22°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 5:36 pm

sức gió
Gió
2.12 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

88%

temperature
Ngày/đêm

26°/19°

temperature
Sáng/tối

21°/21°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 5:35 pm

sức gió
Gió
1.03 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

79%

temperature
Ngày/đêm

28°/21°

temperature
Sáng/tối

22°/22°

áp suất
Áp suất

1007 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 5:35 pm

sức gió
Gió
1.39 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

70%

temperature
Ngày/đêm

26°/21°

temperature
Sáng/tối

22°/21°

áp suất
Áp suất

1006 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 5:34 pm

sức gió
Gió
1.17 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

82%

temperature
Ngày/đêm

25°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/22°

áp suất
Áp suất

1007 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 5:33 pm

sức gió
Gió
1.55 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

92%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Ea Kar - Đắk Lắk 15 ngày tới

Lượng mưa Huyện Ea Kar - Đắk Lắk 15 ngày tới

Thời tiết Huyện Ea Kar

mây cụm

27°

mây cụm

Cảm giác như 29°
mặt trời mọc lặn

Bình minh/Hoàng hôn

05:36/17:43

nhiệt độ

Thấp/Cao

20°

/

28°

độ ẩm

Độ ẩm

69%

áp suất

Áp suất

1011 hPa

tầm nhìn

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

0.4 km/h

điểm ngưng

Điểm ngưng

21°

uv

UV

6.02

Bình minh / Hoàng hôn

5:36 am
5:43 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Ea Kar