Dự báo thời tiết Huyện Ea Kar - Đắk Lắk 5 ngày tới

Hiện tại
mưa vừa
26°

mưa vừa

Cảm giác như 26°

 • temperature
  Thấp/Cao
  20.5°/26.9°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  100%
 • Lượng mưa
  16.14 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  26.1°/21.4°
 • temperature
  Sáng/Tối
  20.2°/23.2°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  1.68 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:36/17:37
T3 03/10
mưa vừa
25°

mưa vừa

Cảm giác như 26°

 • temperature
  Thấp/Cao
  21.4°/27°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.1%
 • Lượng mưa
  15.83 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  25.4°/21.8°
 • temperature
  Sáng/Tối
  21.3°/24.1°
 • pressure
  Áp suất
  1012 hPa
 • wind
  Gió
  2.37 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:36/17:36
T4 04/10
mưa vừa
29°

mưa vừa

Cảm giác như 32°

 • temperature
  Thấp/Cao
  20.8°/29.3°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.8%
 • Lượng mưa
  12.68 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  29°/22.3°
 • temperature
  Sáng/Tối
  20.8°/23°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  1.72 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:36/17:35
T5 05/10
mưa nhẹ
28°

mưa nhẹ

Cảm giác như 29°

 • temperature
  Thấp/Cao
  21.3°/31°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.9%
 • Lượng mưa
  3.5 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  29°/22°
 • temperature
  Sáng/Tối
  21.8°/26°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  2.23 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:36/17:35
T6 06/10
mưa nhẹ
25°

mưa nhẹ

Cảm giác như 25°

 • temperature
  Thấp/Cao
  21.1°/25.3°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  94.2%
 • Lượng mưa
  7.48 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  25.8°/21.2°
 • temperature
  Sáng/Tối
  21.1°/25.6°
 • pressure
  Áp suất
  1012 hPa
 • wind
  Gió
  2.24 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:36/17:34

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Ea Kar - Đắk Lắk 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Ea Kar - Đắk Lắk 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Ea Kar

mưa nhẹ

26°

mưa nhẹ

Cảm giác như 26°

Bình minh/Hoàng hôn

05:36/17:37

Thấp/Cao

20°

/

26°

Độ ẩm

90%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

5.871 km

Gió

0.78 km/h

Điểm ngưng

24°

UV

12.49

Bình minh / Hoàng hôn

5:36 am
5:37 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Ea Kar