Thời tiết Huyện Ea Kar - Đắk Lắk theo giờ

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
3.06 km/h
Độ ẩm

85%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
3.27 km/h
Độ ẩm

86%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
3.25 km/h
Độ ẩm

86%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
3.03 km/h
Độ ẩm

88%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
2.93 km/h
Độ ẩm

90%

T3 12/12
Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
2.88 km/h
Độ ẩm

92%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
2.8 km/h
Độ ẩm

93%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
2.75 km/h
Độ ẩm

94%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
2.78 km/h
Độ ẩm

95%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
2.78 km/h
Độ ẩm

94%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
2.88 km/h
Độ ẩm

93%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
3.04 km/h
Độ ẩm

92%

Áp suất

1014 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.38

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
3.05 km/h
Độ ẩm

88%

Áp suất

1014 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.7

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
3.45 km/h
Độ ẩm

79%

Áp suất

1014 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.11

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
3.91 km/h
Độ ẩm

68%

Áp suất

1014 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.98

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
4.02 km/h
Độ ẩm

60%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.96

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
4.08 km/h
Độ ẩm

55%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.11

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
4.01 km/h
Độ ẩm

51%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

7.89

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
4.04 km/h
Độ ẩm

50%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.74

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
4.06 km/h
Độ ẩm

52%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.09

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
4.08 km/h
Độ ẩm

54%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.06

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
3.78 km/h
Độ ẩm

61%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.15

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
3.69 km/h
Độ ẩm

70%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
3.74 km/h
Độ ẩm

76%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
3.78 km/h
Độ ẩm

79%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
3.66 km/h
Độ ẩm

82%

Áp suất

1014 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
3.56 km/h
Độ ẩm

84%

Áp suất

1014 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
3.57 km/h
Độ ẩm

85%

Áp suất

1014 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
3.56 km/h
Độ ẩm

85%

T4 13/12
Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
3.55 km/h
Độ ẩm

84%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
3.58 km/h
Độ ẩm

84%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
3.46 km/h
Độ ẩm

86%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
3.51 km/h
Độ ẩm

86%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
3.58 km/h
Độ ẩm

87%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
3.45 km/h
Độ ẩm

87%

Áp suất

1014 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
3.44 km/h
Độ ẩm

87%

Áp suất

1014 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.37

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
3.53 km/h
Độ ẩm

83%

Áp suất

1015 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.67

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
4.08 km/h
Độ ẩm

76%

Áp suất

1015 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.05

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
4.55 km/h
Độ ẩm

69%

Áp suất

1015 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.89

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
4.66 km/h
Độ ẩm

62%

Áp suất

1014 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
4.6 km/h
Độ ẩm

58%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.38

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
4.63 km/h
Độ ẩm

57%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.11

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
4.49 km/h
Độ ẩm

55%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.57

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
4.51 km/h
Độ ẩm

55%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.06

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
4.43 km/h
Độ ẩm

57%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.04

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
4.05 km/h
Độ ẩm

62%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.15

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
3.91 km/h
Độ ẩm

71%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
3.6 km/h
Độ ẩm

78%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Ea Kar - Đắk Lắk trong 12h tới

Thời tiết Huyện Ea Kar

mây cụm

21°

mây cụm

Cảm giác như 21°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/6:00

nhiệt độ

Thấp/Cao

17°

/

30°

Độ ẩm

85%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.06 km/h

Điểm ngưng

18°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Ea Kar