Dự báo thời tiết Huyện Buôn Đôn - Đắk Lắk 20 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

28°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/22°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 5:37 pm

Gió
1.05 km/h
Độ ẩm

77%

temperature
Ngày/đêm

26°/21°

temperature
Sáng/tối

22°/23°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 5:37 pm

Gió
1.35 km/h
Độ ẩm

90%

temperature
Ngày/đêm

26°/22°

temperature
Sáng/tối

23°/23°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 5:36 pm

Gió
1.28 km/h
Độ ẩm

83%

temperature
Ngày/đêm

28°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/23°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 5:35 pm

Gió
1.4 km/h
Độ ẩm

68%

temperature
Ngày/đêm

27°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/23°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 5:35 pm

Gió
1.08 km/h
Độ ẩm

76%

temperature
Ngày/đêm

23°/21°

temperature
Sáng/tối

22°/22°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 5:34 pm

Gió
0.5 km/h
Độ ẩm

97%

temperature
Ngày/đêm

26°/22°

temperature
Sáng/tối

21°/22°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 5:33 pm

Gió
1.26 km/h
Độ ẩm

72%

temperature
Ngày/đêm

24°/21°

temperature
Sáng/tối

22°/22°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 5:33 pm

Gió
1.2 km/h
Độ ẩm

90%

temperature
Ngày/đêm

26°/21°

temperature
Sáng/tối

22°/21°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 5:32 pm

Gió
1.04 km/h
Độ ẩm

88%

temperature
Ngày/đêm

25°/20°

temperature
Sáng/tối

21°/22°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 5:31 pm

Gió
1.07 km/h
Độ ẩm

92%

temperature
Ngày/đêm

25°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/22°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 5:31 pm

Gió
1.12 km/h
Độ ẩm

86%

temperature
Ngày/đêm

25°/21°

temperature
Sáng/tối

22°/22°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 5:30 pm

Gió
1.02 km/h
Độ ẩm

91%

temperature
Ngày/đêm

25°/21°

temperature
Sáng/tối

22°/21°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:37 am / 5:30 pm

Gió
1.17 km/h
Độ ẩm

92%

temperature
Ngày/đêm

26°/22°

temperature
Sáng/tối

21°/22°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:37 am / 5:29 pm

Gió
1.05 km/h
Độ ẩm

89%

temperature
Ngày/đêm

25°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/22°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:37 am / 5:28 pm

Gió
1.03 km/h
Độ ẩm

90%

temperature
Ngày/đêm

24°/21°

temperature
Sáng/tối

22°/22°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:37 am / 5:28 pm

Gió
0.54 km/h
Độ ẩm

94%

temperature
Ngày/đêm

24°/21°

temperature
Sáng/tối

22°/22°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:37 am / 5:27 pm

Gió
1.06 km/h
Độ ẩm

94%

temperature
Ngày/đêm

22°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/22°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:37 am / 5:27 pm

Gió
1.79 km/h
Độ ẩm

94%

temperature
Ngày/đêm

23°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/22°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:37 am / 5:26 pm

Gió
1.77 km/h
Độ ẩm

94%

temperature
Ngày/đêm

24°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/22°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:37 am / 5:26 pm

Gió
1.52 km/h
Độ ẩm

92%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Buôn Đôn - Đắk Lắk 20 ngày tới


Lượng mưa Huyện Buôn Đôn - Đắk Lắk 20 ngày tới

Thời tiết Huyện Buôn Đôn

mây đen u ám

26°

mây đen u ám

Cảm giác như 26°

Bình minh/Hoàng hôn

05:36/17:37

Thấp/Cao

21°

/

27°

Độ ẩm

76%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

1.09 km/h

Điểm ngưng

22°

UV

5.2

Bình minh / Hoàng hôn

5:36 am
5:37 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Buôn Đôn