Dự báo thời tiết Huyện Buôn Đôn - Đắk Lắk 5 ngày tới

Hiện tại
mưa nhẹ
26°

mưa nhẹ

Cảm giác như 26°

 • temperature
  Thấp/Cao
  21.6°/27.5°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.3%
 • Lượng mưa
  6.19 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  26.2°/21.5°
 • temperature
  Sáng/Tối
  21.8°/25°
 • pressure
  Áp suất
  1012 hPa
 • wind
  Gió
  1.28 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:36/17:37
T2 02/10
mưa vừa
27°

mưa vừa

Cảm giác như 29°

 • temperature
  Thấp/Cao
  21.1°/27°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.9%
 • Lượng mưa
  12.1 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  27.7°/21.8°
 • temperature
  Sáng/Tối
  22°/24.2°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  2.3 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:36/17:37
T3 03/10
mưa vừa
27°

mưa vừa

Cảm giác như 27°

 • temperature
  Thấp/Cao
  21.3°/27.2°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.7%
 • Lượng mưa
  8.02 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  28°/21°
 • temperature
  Sáng/Tối
  21.3°/23.1°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  1.87 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:36/17:36
T4 04/10
mưa vừa
28°

mưa vừa

Cảm giác như 30°

 • temperature
  Thấp/Cao
  21°/28.4°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.1%
 • Lượng mưa
  15.06 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  28.3°/22.8°
 • temperature
  Sáng/Tối
  20.2°/27°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  1.28 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:36/17:35
T5 05/10
mưa nhẹ
27°

mưa nhẹ

Cảm giác như 29°

 • temperature
  Thấp/Cao
  21.5°/30°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  98.5%
 • Lượng mưa
  4.95 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  27.2°/22.7°
 • temperature
  Sáng/Tối
  21.7°/27°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  2.07 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:36/17:35

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Buôn Đôn - Đắk Lắk 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Buôn Đôn - Đắk Lắk 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Buôn Đôn

mây đen u ám

26°

mây đen u ám

Cảm giác như 26°

Bình minh/Hoàng hôn

05:36/17:37

Thấp/Cao

21°

/

27°

Độ ẩm

76%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.09 km/h

Điểm ngưng

22°

UV

5.2

Bình minh / Hoàng hôn

5:36 am
5:37 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Buôn Đôn