Thời tiết Huyện Buôn Đôn - Đắk Lắk theo giờ

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.59

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
2.48 km/h
Độ ẩm

85%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.12

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
2.68 km/h
Độ ẩm

83%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.7

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
2.76 km/h
Độ ẩm

82%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

7.68

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
2.78 km/h
Độ ẩm

82%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.06

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.73 km/h
Độ ẩm

84%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

7.19

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.57 km/h
Độ ẩm

87%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.9

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.26 km/h
Độ ẩm

84%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.17

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.25 km/h
Độ ẩm

78%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.86

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.16 km/h
Độ ẩm

79%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.55

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.91 km/h
Độ ẩm

86%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.48 km/h
Độ ẩm

93%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.08 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.66 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.6 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.56 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.85 km/h
Độ ẩm

97%

T4 07/06
Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.03 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
0.91 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.02 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.13 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.29 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.24 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.06

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.08 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.35

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.29 km/h
Độ ẩm

95%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.7

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.53 km/h
Độ ẩm

94%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.28

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
2.16 km/h
Độ ẩm

87%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

7.96

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
2.51 km/h
Độ ẩm

74%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.6

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
2.46 km/h
Độ ẩm

71%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

10.07

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.91 km/h
Độ ẩm

70%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.99

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.82 km/h
Độ ẩm

63%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.41

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
2.26 km/h
Độ ẩm

63%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.08

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.48 km/h
Độ ẩm

77%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.27

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.19 km/h
Độ ẩm

87%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.55

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.67 km/h
Độ ẩm

94%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.46 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

9.476 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.66 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.16 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.81 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.65 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.77 km/h
Độ ẩm

98%

T5 08/06
Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.72 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.99 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
2.16 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
2.18 km/h
Độ ẩm

99%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.96 km/h
Độ ẩm

99%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

6.749 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.69 km/h
Độ ẩm

99%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

6.728 km

UV

0.06

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.49 km/h
Độ ẩm

99%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.37

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.66 km/h
Độ ẩm

98%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Buôn Đôn - Đắk Lắk trong 12h tới

Thời tiết Huyện Buôn Đôn

mây đen u ám

24°

mây đen u ám

Cảm giác như 24°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

05:20/18:11

nhiệt độ

Thấp/Cao

20°

/

26°

Độ ẩm

83%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.68 km/h

Điểm ngưng

21°

UV

3.12

Bình minh / Hoàng hôn

5:20 am
6:11 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Buôn Đôn