Dự báo thời tiết Buôn Ma Thuột - Đắk Lắk 15 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

35°/23°

temperature
Sáng/tối

22°/27°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 5:58 pm

sức gió
Gió
2.07 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

33%

temperature
Ngày/đêm

35°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/27°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 5:58 pm

sức gió
Gió
2.11 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

32%

temperature
Ngày/đêm

30°/21°

temperature
Sáng/tối

23°/24°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 5:58 pm

sức gió
Gió
1.95 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

49%

temperature
Ngày/đêm

31°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/26°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 5:58 pm

sức gió
Gió
3.69 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

38%

temperature
Ngày/đêm

31°/21°

temperature
Sáng/tối

20°/26°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 5:58 pm

sức gió
Gió
2.68 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

40%

temperature
Ngày/đêm

30°/20°

temperature
Sáng/tối

22°/25°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 5:58 pm

sức gió
Gió
1.84 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

43%

temperature
Ngày/đêm

34°/22°

temperature
Sáng/tối

21°/25°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 5:58 pm

sức gió
Gió
1.36 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

33%

temperature
Ngày/đêm

32°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/24°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 5:58 pm

sức gió
Gió
1.36 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

37%

temperature
Ngày/đêm

28°/21°

temperature
Sáng/tối

22°/24°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 5:58 pm

sức gió
Gió
1.87 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

58%

temperature
Ngày/đêm

32°/20°

temperature
Sáng/tối

22°/23°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 5:58 pm

sức gió
Gió
1.33 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

37%

temperature
Ngày/đêm

31°/21°

temperature
Sáng/tối

20°/26°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 5:58 pm

sức gió
Gió
3.8 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

30%

temperature
Ngày/đêm

31°/22°

temperature
Sáng/tối

19°/26°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 5:58 pm

sức gió
Gió
2.45 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

33%

temperature
Ngày/đêm

28°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/24°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:40 am / 5:58 pm

sức gió
Gió
1.07 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

44%

temperature
Ngày/đêm

28°/20°

temperature
Sáng/tối

21°/22°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:39 am / 5:58 pm

sức gió
Gió
1.38 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

46%

temperature
Ngày/đêm

33°/19°

temperature
Sáng/tối

21°/24°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:39 am / 5:59 pm

sức gió
Gió
1.89 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

30%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Buôn Ma Thuột - Đắk Lắk 15 ngày tới

Lượng mưa Buôn Ma Thuột - Đắk Lắk 15 ngày tới

Thời tiết Buôn Ma Thuột

bầu trời quang đãng

37°

bầu trời quang đãng

Cảm giác như 36°
mặt trời mọc lặn

Bình minh/Hoàng hôn

05:48/17:58

nhiệt độ

Thấp/Cao

20°

/

37°

độ ẩm

Độ ẩm

21%

áp suất

Áp suất

1005 hPa

tầm nhìn

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

0.21 km/h

điểm ngưng

Điểm ngưng

11°

uv

UV

5.02

Bình minh / Hoàng hôn

5:48 am
5:58 pm

Bản đồ thời tiết Windy Buôn Ma Thuột