Dự báo thời tiết Buôn Ma Thuột - Đắk Lắk 20 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

25°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/23°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 5:42 pm

Gió
1.98 km/h
Độ ẩm

92%

temperature
Ngày/đêm

24°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/23°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 5:41 pm

Gió
2.84 km/h
Độ ẩm

88%

temperature
Ngày/đêm

24°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/22°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 5:40 pm

Gió
2.45 km/h
Độ ẩm

94%

temperature
Ngày/đêm

23°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/22°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 5:39 pm

Gió
1.96 km/h
Độ ẩm

96%

temperature
Ngày/đêm

23°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/22°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 5:39 pm

Gió
1.31 km/h
Độ ẩm

95%

temperature
Ngày/đêm

26°/21°

temperature
Sáng/tối

22°/22°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 5:38 pm

Gió
1.9 km/h
Độ ẩm

78%

temperature
Ngày/đêm

22°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/22°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 5:37 pm

Gió
1.91 km/h
Độ ẩm

97%

temperature
Ngày/đêm

26°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/22°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 5:37 pm

Gió
2.09 km/h
Độ ẩm

87%

temperature
Ngày/đêm

26°/21°

temperature
Sáng/tối

22°/22°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 5:36 pm

Gió
1.7 km/h
Độ ẩm

87%

temperature
Ngày/đêm

27°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/21°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 5:35 pm

Gió
0.89 km/h
Độ ẩm

77%

temperature
Ngày/đêm

27°/19°

temperature
Sáng/tối

22°/21°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 5:35 pm

Gió
1.51 km/h
Độ ẩm

70%

temperature
Ngày/đêm

31°/21°

temperature
Sáng/tối

22°/22°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 5:34 pm

Gió
1.17 km/h
Độ ẩm

54%

temperature
Ngày/đêm

26°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/22°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 5:33 pm

Gió
1.02 km/h
Độ ẩm

82%

temperature
Ngày/đêm

26°/21°

temperature
Sáng/tối

22°/23°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 5:33 pm

Gió
2.24 km/h
Độ ẩm

83%

temperature
Ngày/đêm

23°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/22°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 5:32 pm

Gió
3.39 km/h
Độ ẩm

91%

temperature
Ngày/đêm

24°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/21°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 5:31 pm

Gió
4.19 km/h
Độ ẩm

80%

temperature
Ngày/đêm

23°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/22°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 5:31 pm

Gió
3.33 km/h
Độ ẩm

92%

temperature
Ngày/đêm

29°/21°

temperature
Sáng/tối

22°/22°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 5:30 pm

Gió
2.23 km/h
Độ ẩm

59%

temperature
Ngày/đêm

27°/21°

temperature
Sáng/tối

22°/22°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:37 am / 5:30 pm

Gió
1.55 km/h
Độ ẩm

71%

temperature
Ngày/đêm

24°/21°

temperature
Sáng/tối

22°/22°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:37 am / 5:29 pm

Gió
1.39 km/h
Độ ẩm

92%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Buôn Ma Thuột - Đắk Lắk 20 ngày tới


Lượng mưa Buôn Ma Thuột - Đắk Lắk 20 ngày tới

Thời tiết Buôn Ma Thuột

mưa nhẹ

21°

mưa nhẹ

Cảm giác như 22°

Bình minh/Hoàng hôn

05:36/17:42

Thấp/Cao

20°

/

25°

Độ ẩm

98%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

1.3 km/h

Điểm ngưng

21°

UV

1.73

Bình minh / Hoàng hôn

5:36 am
5:42 pm

Bản đồ thời tiết Windy Buôn Ma Thuột