Dự báo thời tiết Buôn Ma Thuột - Đắk Lắk 5 ngày tới

Hiện tại
mây cụm
29°

mây cụm

Cảm giác như 29°

 • temperature
  Thấp/Cao
  17.6°/30.9°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  -0.9%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  29.8°/20.8°
 • temperature
  Sáng/Tối
  17.1°/22.4°
 • pressure
  Áp suất
  1013 hPa
 • wind
  Gió
  3.27 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T3 12/12
mây đen u ám
27°

mây đen u ám

Cảm giác như 28°

 • temperature
  Thấp/Cao
  19.2°/28.8°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  -0.6%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  27.5°/20.6°
 • temperature
  Sáng/Tối
  19.2°/24.3°
 • pressure
  Áp suất
  1013 hPa
 • wind
  Gió
  4.08 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T4 13/12
mây cụm
27°

mây cụm

Cảm giác như 28°

 • temperature
  Thấp/Cao
  20.6°/29°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  13.7%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  27.3°/21.9°
 • temperature
  Sáng/Tối
  20.1°/24.5°
 • pressure
  Áp suất
  1014 hPa
 • wind
  Gió
  4.66 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T5 14/12
mây cụm
28°

mây cụm

Cảm giác như 29°

 • temperature
  Thấp/Cao
  20.7°/29.8°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  2.3%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  29°/22°
 • temperature
  Sáng/Tối
  20.6°/27°
 • pressure
  Áp suất
  1014 hPa
 • wind
  Gió
  4.29 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T6 15/12
mây đen u ám
27°

mây đen u ám

Cảm giác như 28°

 • temperature
  Thấp/Cao
  19.8°/31°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  0%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  27.9°/21.8°
 • temperature
  Sáng/Tối
  19.9°/28.3°
 • pressure
  Áp suất
  1014 hPa
 • wind
  Gió
  3.21 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00

Nhiệt độ và khả năng có mưa Buôn Ma Thuột - Đắk Lắk 5 ngày tới

Lượng mưa Buôn Ma Thuột - Đắk Lắk 5 ngày tới

Thời tiết Buôn Ma Thuột

mây cụm

21°

mây cụm

Cảm giác như 21°

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/18:00

Thấp/Cao

17°

/

30°

Độ ẩm

85%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.06 km/h

Điểm ngưng

18°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Buôn Ma Thuột