Dự báo thời tiết Đắk Lắk 10 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

25°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/23°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 5:42 pm

Gió
1.98 km/h
Độ ẩm

92%

temperature
Ngày/đêm

24°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/23°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 5:41 pm

Gió
2.84 km/h
Độ ẩm

88%

temperature
Ngày/đêm

24°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/22°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 5:40 pm

Gió
2.45 km/h
Độ ẩm

94%

temperature
Ngày/đêm

23°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/22°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 5:39 pm

Gió
1.96 km/h
Độ ẩm

96%

temperature
Ngày/đêm

23°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/22°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 5:39 pm

Gió
1.31 km/h
Độ ẩm

95%

temperature
Ngày/đêm

26°/21°

temperature
Sáng/tối

22°/22°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 5:38 pm

Gió
1.9 km/h
Độ ẩm

78%

temperature
Ngày/đêm

22°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/22°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 5:37 pm

Gió
1.91 km/h
Độ ẩm

97%

temperature
Ngày/đêm

26°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/22°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 5:37 pm

Gió
2.09 km/h
Độ ẩm

87%

temperature
Ngày/đêm

26°/21°

temperature
Sáng/tối

22°/22°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 5:36 pm

Gió
1.7 km/h
Độ ẩm

87%

temperature
Ngày/đêm

27°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/21°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 5:35 pm

Gió
0.89 km/h
Độ ẩm

77%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Đắk Lắk 10 ngày tới

Lượng mưa Đắk Lắk 10 ngày tới

Thời tiết Đắk Lắk

mưa nhẹ

23°

mưa nhẹ

Cảm giác như 24°

Bình minh/Hoàng hôn

05:36/17:42

Thấp/Cao

20°

/

25°

Độ ẩm

94%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

1.93 km/h

Điểm ngưng

22°

UV

6

Bình minh / Hoàng hôn

5:36 am
5:42 pm

Bản đồ thời tiết Windy Đắk Lắk