Dự báo thời tiết Đắk Lắk 15 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

25°/21°

temperature
Sáng/tối

22°/23°

áp suất
Áp suất

1006 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:20 am / 6:08 pm

sức gió
Gió
1.18 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

90%

temperature
Ngày/đêm

27°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/23°

áp suất
Áp suất

1006 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:20 am / 6:09 pm

sức gió
Gió
1.48 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

82%

temperature
Ngày/đêm

26°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/23°

áp suất
Áp suất

1006 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:20 am / 6:09 pm

sức gió
Gió
2.04 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

90%

temperature
Ngày/đêm

25°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/23°

áp suất
Áp suất

1006 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:20 am / 6:09 pm

sức gió
Gió
2.69 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

88%

temperature
Ngày/đêm

25°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/23°

áp suất
Áp suất

1005 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:20 am / 6:10 pm

sức gió
Gió
2.9 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

81%

temperature
Ngày/đêm

26°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/23°

áp suất
Áp suất

1005 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:20 am / 6:10 pm

sức gió
Gió
2.94 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

85%

temperature
Ngày/đêm

26°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/23°

áp suất
Áp suất

1006 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:20 am / 6:10 pm

sức gió
Gió
2.3 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

85%

temperature
Ngày/đêm

26°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/23°

áp suất
Áp suất

1006 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:20 am / 6:10 pm

sức gió
Gió
2.3 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

81%

temperature
Ngày/đêm

26°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/23°

áp suất
Áp suất

1007 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:20 am / 6:11 pm

sức gió
Gió
2.4 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

84%

temperature
Ngày/đêm

25°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/23°

áp suất
Áp suất

1007 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:20 am / 6:11 pm

sức gió
Gió
3.03 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

85%

temperature
Ngày/đêm

28°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/23°

áp suất
Áp suất

1007 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:20 am / 6:11 pm

sức gió
Gió
2.29 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

78%

temperature
Ngày/đêm

28°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/24°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:20 am / 6:12 pm

sức gió
Gió
2.71 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

67%

temperature
Ngày/đêm

27°/21°

temperature
Sáng/tối

22°/23°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:20 am / 6:12 pm

sức gió
Gió
3.01 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

74%

temperature
Ngày/đêm

24°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/22°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:20 am / 6:12 pm

sức gió
Gió
2.18 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

89%

temperature
Ngày/đêm

25°/22°

temperature
Sáng/tối

21°/23°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:20 am / 6:12 pm

sức gió
Gió
2.16 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

81%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Đắk Lắk 15 ngày tới

Lượng mưa Đắk Lắk 15 ngày tới

Thời tiết Đắk Lắk

mây rải rác

22°

mây rải rác

Cảm giác như 22°
mặt trời mọc lặn

Bình minh/Hoàng hôn

05:20/18:08

nhiệt độ

Thấp/Cao

21°

/

28°

độ ẩm

Độ ẩm

97%

áp suất

Áp suất

1009 hPa

tầm nhìn

Tầm nhìn

5.698 km

wind

Gió

0.79 km/h

điểm ngưng

Điểm ngưng

21°

uv

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:20 am
6:08 pm

Bản đồ thời tiết Windy Đắk Lắk