Thời tiết Đắk Lắk theo giờ

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

3.476 km

UV

0.17

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.43 km/h
Độ ẩm

99%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.02

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.78 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.01

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.95 km/h
Độ ẩm

95%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.93

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.14 km/h
Độ ẩm

88%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.96

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.01 km/h
Độ ẩm

79%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

10.28

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.76 km/h
Độ ẩm

70%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

10.78

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.61 km/h
Độ ẩm

66%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.63

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.84 km/h
Độ ẩm

78%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

7.48

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.52 km/h
Độ ẩm

81%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.51

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.45 km/h
Độ ẩm

84%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

6.342 km

UV

1.99

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.41 km/h
Độ ẩm

87%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

4.423 km

UV

0.6

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.43 km/h
Độ ẩm

92%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

5.345 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.8 km/h
Độ ẩm

93%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

7.174 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.57 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

5.527 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.89 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

9.945 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.02 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.98 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.9 km/h
Độ ẩm

97%

T2 29/05
Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.85 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.69 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.54 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.4 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.22 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.25 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.12

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.38 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.71

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.61 km/h
Độ ẩm

94%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.98

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.02 km/h
Độ ẩm

87%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.87

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.43 km/h
Độ ẩm

79%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.87

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.97 km/h
Độ ẩm

68%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.88

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
2.23 km/h
Độ ẩm

61%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

12.47

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
2.31 km/h
Độ ẩm

58%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.13

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
2.3 km/h
Độ ẩm

59%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.88

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.07 km/h
Độ ẩm

65%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

8.798 km

UV

4.15

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.07 km/h
Độ ẩm

80%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

7.111 km

UV

1.84

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.84 km/h
Độ ẩm

88%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

8.186 km

UV

0.54

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.62 km/h
Độ ẩm

91%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.44 km/h
Độ ẩm

93%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.8 km/h
Độ ẩm

95%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.27 km/h
Độ ẩm

95%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.39 km/h
Độ ẩm

95%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.35 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.29 km/h
Độ ẩm

96%

T3 30/05
Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.34 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.48 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.63 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.74 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.81 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.75 km/h
Độ ẩm

97%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Đắk Lắk trong 12h tới

Thời tiết Đắk Lắk

mây đen u ám

21°

mây đen u ám

Cảm giác như 22°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

05:20/18:08

nhiệt độ

Thấp/Cao

21°

/

29°

Độ ẩm

99%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

3.476 km

Gió

0.43 km/h

Điểm ngưng

21°

UV

0.17

Bình minh / Hoàng hôn

5:20 am
6:08 pm

Bản đồ thời tiết Windy Đắk Lắk