Thời tiết Quận Thanh Khê - Đà Nẵng theo giờ

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
4.52 km/h
Độ ẩm

89%

T5 22/02
Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
3.98 km/h
Độ ẩm

90%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
3.79 km/h
Độ ẩm

92%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
3.69 km/h
Độ ẩm

93%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
3.75 km/h
Độ ẩm

94%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
3.88 km/h
Độ ẩm

95%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
3.64 km/h
Độ ẩm

95%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
3.53 km/h
Độ ẩm

95%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.46

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
3.92 km/h
Độ ẩm

94%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.85

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
4.06 km/h
Độ ẩm

90%

Áp suất

1014 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.28

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
4.02 km/h
Độ ẩm

85%

Áp suất

1014 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

7.14

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
4.64 km/h
Độ ẩm

82%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.36

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
5.24 km/h
Độ ẩm

79%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.93

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
5.6 km/h
Độ ẩm

78%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.69

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
5.99 km/h
Độ ẩm

78%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.29

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
6.38 km/h
Độ ẩm

77%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.36

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
6.22 km/h
Độ ẩm

78%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.21

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
6.07 km/h
Độ ẩm

80%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.21

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
4.96 km/h
Độ ẩm

82%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
4.31 km/h
Độ ẩm

86%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
4.3 km/h
Độ ẩm

89%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
3.93 km/h
Độ ẩm

93%

Áp suất

1014 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
3.18 km/h
Độ ẩm

95%

Áp suất

1014 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.92 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
3.24 km/h
Độ ẩm

96%

T6 23/02
Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
3.72 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
3.62 km/h
Độ ẩm

95%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
3.67 km/h
Độ ẩm

95%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
3.77 km/h
Độ ẩm

95%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
3.72 km/h
Độ ẩm

95%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
3.42 km/h
Độ ẩm

95%

Áp suất

1014 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.99 km/h
Độ ẩm

95%

Áp suất

1015 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.48

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.56 km/h
Độ ẩm

93%

Áp suất

1015 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.99

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.86 km/h
Độ ẩm

89%

Áp suất

1016 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.59

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
3.62 km/h
Độ ẩm

86%

Áp suất

1016 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

7.56

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
4.26 km/h
Độ ẩm

83%

Áp suất

1015 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

10.08

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
4.91 km/h
Độ ẩm

82%

Áp suất

1014 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

10.68

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
5.77 km/h
Độ ẩm

81%

Áp suất

1014 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.33

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
5.78 km/h
Độ ẩm

79%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.67

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
5.79 km/h
Độ ẩm

80%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.55

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
6.12 km/h
Độ ẩm

84%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.3

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
5.91 km/h
Độ ẩm

87%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.23

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
4.55 km/h
Độ ẩm

89%

Áp suất

1014 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
3.32 km/h
Độ ẩm

93%

Áp suất

1015 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
3.29 km/h
Độ ẩm

94%

Áp suất

1016 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
3.42 km/h
Độ ẩm

94%

Áp suất

1016 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
3.69 km/h
Độ ẩm

95%

Áp suất

1016 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
3.87 km/h
Độ ẩm

95%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Quận Thanh Khê - Đà Nẵng trong 12h tới

Thời tiết Quận Thanh Khê

mây cụm

26°

mây cụm

Cảm giác như 26°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/6:00

nhiệt độ

Thấp/Cao

23°

/

26°

Độ ẩm

89%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.03 km/h

Điểm ngưng

24°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Quận Thanh Khê