Dự báo thời tiết Quận Thanh Khê - Đà Nẵng 15 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

28°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 5:58 pm

sức gió
Gió
2.35 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

80%

temperature
Ngày/đêm

29°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

áp suất
Áp suất

1013 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 5:58 pm

sức gió
Gió
4 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

76%

temperature
Ngày/đêm

29°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

áp suất
Áp suất

1012 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 5:59 pm

sức gió
Gió
4.39 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

72%

temperature
Ngày/đêm

29°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 5:59 pm

sức gió
Gió
4.7 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

71%

temperature
Ngày/đêm

29°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 5:59 pm

sức gió
Gió
4.62 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

68%

temperature
Ngày/đêm

30°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 5:59 pm

sức gió
Gió
4.49 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

65%

temperature
Ngày/đêm

26°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 5:59 pm

sức gió
Gió
4.14 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

88%

temperature
Ngày/đêm

28°/27°

temperature
Sáng/tối

25°/28°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 5:59 pm

sức gió
Gió
3.88 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

78%

temperature
Ngày/đêm

31°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:40 am / 5:59 pm

sức gió
Gió
4.11 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

62%

temperature
Ngày/đêm

28°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

áp suất
Áp suất

1013 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:39 am / 6:00 pm

sức gió
Gió
4.05 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

73%

temperature
Ngày/đêm

29°/23°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

áp suất
Áp suất

1012 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:38 am / 6:00 pm

sức gió
Gió
4.15 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

70%

temperature
Ngày/đêm

30°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/27°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:38 am / 6:00 pm

sức gió
Gió
5.01 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

64%

temperature
Ngày/đêm

31°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/28°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:37 am / 6:00 pm

sức gió
Gió
5.13 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

64%

temperature
Ngày/đêm

32°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/29°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 6:00 pm

sức gió
Gió
5.07 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

61%

temperature
Ngày/đêm

32°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/29°

áp suất
Áp suất

1007 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:35 am / 6:00 pm

sức gió
Gió
4.77 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

61%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Quận Thanh Khê - Đà Nẵng 15 ngày tới

Lượng mưa Quận Thanh Khê - Đà Nẵng 15 ngày tới

Thời tiết Quận Thanh Khê

mây cụm

26°

mây cụm

Cảm giác như 26°
mặt trời mọc lặn

Bình minh/Hoàng hôn

05:46/17:58

nhiệt độ

Thấp/Cao

23°

/

27°

độ ẩm

Độ ẩm

89%

áp suất

Áp suất

1009 hPa

tầm nhìn

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

2.06 km/h

điểm ngưng

Điểm ngưng

24°

uv

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:46 am
5:58 pm

Bản đồ thời tiết Windy Quận Thanh Khê