Dự báo thời tiết Quận Thanh Khê - Đà Nẵng 5 ngày tới

Hiện tại
mây thưa
28°

mây thưa

Cảm giác như 31°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24°/29.6°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  27%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  28.5°/24.3°
 • temperature
  Sáng/Tối
  23.5°/28.2°
 • pressure
  Áp suất
  1009 hPa
 • wind
  Gió
  6.94 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:47/17:58
CN 26/03
mưa nhẹ
26°

mưa nhẹ

Cảm giác như 26°

 • temperature
  Thấp/Cao
  23.3°/26.1°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  53.9%
 • Lượng mưa
  2.67 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  26.2°/23.3°
 • temperature
  Sáng/Tối
  23.2°/24.7°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  4.46 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:47/17:58
T2 27/03
mưa nhẹ
26°

mưa nhẹ

Cảm giác như 27°

 • temperature
  Thấp/Cao
  23°/27.3°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  43.8%
 • Lượng mưa
  0.94 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  26.9°/26°
 • temperature
  Sáng/Tối
  22.3°/26.8°
 • pressure
  Áp suất
  1012 hPa
 • wind
  Gió
  4.9 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:46/17:58
T3 28/03
mưa nhẹ
26°

mưa nhẹ

Cảm giác như 27°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.9°/28°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  71.8%
 • Lượng mưa
  3.86 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  26.8°/25.2°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.9°/27.6°
 • pressure
  Áp suất
  1014 hPa
 • wind
  Gió
  3.99 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:45/17:58
T4 29/03
mưa nhẹ
26°

mưa nhẹ

Cảm giác như 26°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.2°/26.7°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  49.1%
 • Lượng mưa
  1.18 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  26.1°/24.2°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.8°/25.3°
 • pressure
  Áp suất
  1014 hPa
 • wind
  Gió
  4.2 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:44/17:59

Nhiệt độ và khả năng có mưa Quận Thanh Khê - Đà Nẵng 5 ngày tới

Lượng mưa Quận Thanh Khê - Đà Nẵng 5 ngày tới

Thời tiết Quận Thanh Khê

bầu trời quang đãng

29°

bầu trời quang đãng

Cảm giác như 33°

Bình minh/Hoàng hôn

05:47/17:58

Thấp/Cao

23°

/

29°

Độ ẩm

74%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

5.14 km/h

Điểm ngưng

24°

UV

4.74

Bình minh / Hoàng hôn

5:47 am
5:58 pm

Bản đồ thời tiết Windy Quận Thanh Khê