Dự báo thời tiết Quận Thanh Khê - Đà Nẵng 5 ngày tới

Hiện tại
mưa nhẹ
31°

mưa nhẹ

Cảm giác như 36°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25°/31.2°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  78.6%
 • Lượng mưa
  1.13 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  31.2°/27.6°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.5°/28.1°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  4.62 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:36/17:37
T2 02/10
mưa nhẹ
29°

mưa nhẹ

Cảm giác như 34°

 • temperature
  Thấp/Cao
  26.4°/29.2°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  49.5%
 • Lượng mưa
  2.75 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  29.2°/26.2°
 • temperature
  Sáng/Tối
  26.1°/28.1°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  3.86 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:37/17:36
T3 03/10
mưa vừa
29°

mưa vừa

Cảm giác như 34°

 • temperature
  Thấp/Cao
  26.2°/29.8°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  71.1%
 • Lượng mưa
  8.67 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  29.3°/28°
 • temperature
  Sáng/Tối
  26.2°/28.1°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  4.94 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:37/17:35
T4 04/10
mưa nhẹ
29°

mưa nhẹ

Cảm giác như 34°

 • temperature
  Thấp/Cao
  26.6°/29.1°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  74%
 • Lượng mưa
  2.25 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  30°/27.9°
 • temperature
  Sáng/Tối
  26.1°/29.6°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  4.79 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:37/17:34
T5 05/10
mưa nhẹ
29°

mưa nhẹ

Cảm giác như 34°

 • temperature
  Thấp/Cao
  26.6°/29.2°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  45.1%
 • Lượng mưa
  1.64 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  30°/28°
 • temperature
  Sáng/Tối
  26.1°/29.9°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  4.1 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:37/17:33

Nhiệt độ và khả năng có mưa Quận Thanh Khê - Đà Nẵng 5 ngày tới

Lượng mưa Quận Thanh Khê - Đà Nẵng 5 ngày tới

Thời tiết Quận Thanh Khê

mây thưa

31°

mây thưa

Cảm giác như 36°

Bình minh/Hoàng hôn

05:36/17:37

Thấp/Cao

25°

/

31°

Độ ẩm

66%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.54 km/h

Điểm ngưng

24°

UV

8.4

Bình minh / Hoàng hôn

5:36 am
5:37 pm

Bản đồ thời tiết Windy Quận Thanh Khê