Dự báo thời tiết Quận Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng 15 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

31°/27°

temperature
Sáng/tối

28°/28°

áp suất
Áp suất

1004 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:14 am / 6:18 pm

sức gió
Gió
3.97 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

77%

temperature
Ngày/đêm

30°/28°

temperature
Sáng/tối

27°/30°

áp suất
Áp suất

1003 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:14 am / 6:18 pm

sức gió
Gió
4.35 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

77%

temperature
Ngày/đêm

30°/28°

temperature
Sáng/tối

28°/30°

áp suất
Áp suất

1004 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:14 am / 6:18 pm

sức gió
Gió
4.39 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

74%

temperature
Ngày/đêm

31°/28°

temperature
Sáng/tối

28°/30°

áp suất
Áp suất

1004 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:14 am / 6:18 pm

sức gió
Gió
4.91 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

73%

temperature
Ngày/đêm

30°/28°

temperature
Sáng/tối

28°/29°

áp suất
Áp suất

1003 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:14 am / 6:19 pm

sức gió
Gió
5.09 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

76%

temperature
Ngày/đêm

29°/28°

temperature
Sáng/tối

28°/29°

áp suất
Áp suất

1005 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:15 am / 6:19 pm

sức gió
Gió
4.54 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

78%

temperature
Ngày/đêm

29°/28°

temperature
Sáng/tối

28°/30°

áp suất
Áp suất

1006 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:15 am / 6:19 pm

sức gió
Gió
3.87 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

76%

temperature
Ngày/đêm

31°/28°

temperature
Sáng/tối

28°/30°

áp suất
Áp suất

1006 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:15 am / 6:20 pm

sức gió
Gió
3.37 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

72%

temperature
Ngày/đêm

31°/28°

temperature
Sáng/tối

28°/30°

áp suất
Áp suất

1007 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:15 am / 6:20 pm

sức gió
Gió
3.77 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

76%

temperature
Ngày/đêm

31°/28°

temperature
Sáng/tối

28°/30°

áp suất
Áp suất

1007 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:15 am / 6:20 pm

sức gió
Gió
4.02 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

71%

temperature
Ngày/đêm

31°/28°

temperature
Sáng/tối

28°/29°

áp suất
Áp suất

1005 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:15 am / 6:20 pm

sức gió
Gió
4.41 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

73%

temperature
Ngày/đêm

33°/28°

temperature
Sáng/tối

28°/29°

áp suất
Áp suất

1003 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:16 am / 6:21 pm

sức gió
Gió
4.83 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

65%

temperature
Ngày/đêm

32°/29°

temperature
Sáng/tối

28°/31°

áp suất
Áp suất

1004 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:16 am / 6:21 pm

sức gió
Gió
5.63 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

68%

temperature
Ngày/đêm

32°/29°

temperature
Sáng/tối

28°/31°

áp suất
Áp suất

1004 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:16 am / 6:21 pm

sức gió
Gió
5.19 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

69%

temperature
Ngày/đêm

31°/29°

temperature
Sáng/tối

28°/30°

áp suất
Áp suất

1004 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:16 am / 6:21 pm

sức gió
Gió
4.99 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

72%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Quận Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng 15 ngày tới

Lượng mưa Quận Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng 15 ngày tới

Thời tiết Quận Ngũ Hành Sơn

mây cụm

31°

mây cụm

Cảm giác như 38°
mặt trời mọc lặn

Bình minh/Hoàng hôn

05:14/18:18

nhiệt độ

Thấp/Cao

26°

/

32°

độ ẩm

Độ ẩm

70%

áp suất

Áp suất

1003 hPa

tầm nhìn

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

2.57 km/h

điểm ngưng

Điểm ngưng

25°

uv

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:14 am
6:18 pm

Bản đồ thời tiết Windy Quận Ngũ Hành Sơn