Thời tiết Quận Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng theo giờ

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.65

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.57 km/h
Độ ẩm

62%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.68 km/h
Độ ẩm

65%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.81 km/h
Độ ẩm

68%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2 km/h
Độ ẩm

71%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.39 km/h
Độ ẩm

75%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.5 km/h
Độ ẩm

78%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.65 km/h
Độ ẩm

76%

T7 10/06
Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.81 km/h
Độ ẩm

75%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.58 km/h
Độ ẩm

75%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.77 km/h
Độ ẩm

75%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.85 km/h
Độ ẩm

75%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.89 km/h
Độ ẩm

75%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.63 km/h
Độ ẩm

74%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.21

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.68 km/h
Độ ẩm

74%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.12

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.67 km/h
Độ ẩm

69%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.13

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.76 km/h
Độ ẩm

65%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.96

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.79 km/h
Độ ẩm

64%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.88

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.18 km/h
Độ ẩm

60%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.83

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.23 km/h
Độ ẩm

57%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

12.4

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.07 km/h
Độ ẩm

56%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.1

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
3.26 km/h
Độ ẩm

58%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

7.77

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
3.81 km/h
Độ ẩm

59%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.77

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.42 km/h
Độ ẩm

65%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.2

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.32 km/h
Độ ẩm

69%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.66

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.49 km/h
Độ ẩm

69%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.88 km/h
Độ ẩm

72%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.8 km/h
Độ ẩm

75%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.71 km/h
Độ ẩm

79%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.89 km/h
Độ ẩm

81%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.69 km/h
Độ ẩm

81%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.65 km/h
Độ ẩm

81%

CN 11/06
Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.49 km/h
Độ ẩm

78%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.5 km/h
Độ ẩm

75%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.5 km/h
Độ ẩm

74%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.34 km/h
Độ ẩm

71%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.22 km/h
Độ ẩm

70%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.01 km/h
Độ ẩm

69%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.16

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.81 km/h
Độ ẩm

69%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.83

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.99 km/h
Độ ẩm

68%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.08

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2 km/h
Độ ẩm

64%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.88

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.9 km/h
Độ ẩm

58%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.75

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.32 km/h
Độ ẩm

55%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.33

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.94 km/h
Độ ẩm

53%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.88

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
3.48 km/h
Độ ẩm

54%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

10.63

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
6.32 km/h
Độ ẩm

61%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

7.03

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
5.06 km/h
Độ ẩm

67%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.32

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
3.57 km/h
Độ ẩm

70%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.99

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
3.25 km/h
Độ ẩm

73%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Quận Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng trong 12h tới

Thời tiết Quận Ngũ Hành Sơn

mây cụm

32°

mây cụm

Cảm giác như 38°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

05:14/18:18

nhiệt độ

Thấp/Cao

26°

/

32°

Độ ẩm

62%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.6 km/h

Điểm ngưng

24°

UV

0.65

Bình minh / Hoàng hôn

5:14 am
6:18 pm

Bản đồ thời tiết Windy Quận Ngũ Hành Sơn