Dự báo thời tiết Quận Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng 5 ngày tới

Hiện tại
mưa nhẹ
31°

mưa nhẹ

Cảm giác như 37°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.6°/31.1°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  78.9%
 • Lượng mưa
  1.13 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  31.1°/27.1°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.9°/28.6°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  4.62 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:36/17:37
T2 02/10
mưa nhẹ
29°

mưa nhẹ

Cảm giác như 34°

 • temperature
  Thấp/Cao
  26.1°/30°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  49.3%
 • Lượng mưa
  2.25 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  29°/26.3°
 • temperature
  Sáng/Tối
  26.2°/28.7°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  3.86 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:37/17:36
T3 03/10
mưa vừa
29°

mưa vừa

Cảm giác như 34°

 • temperature
  Thấp/Cao
  26.9°/29.5°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  71.9%
 • Lượng mưa
  9.17 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  29.3°/27.1°
 • temperature
  Sáng/Tối
  26.1°/28.8°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  4.94 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:37/17:35
T4 04/10
mưa nhẹ
29°

mưa nhẹ

Cảm giác như 34°

 • temperature
  Thấp/Cao
  26.4°/29.5°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  73.3%
 • Lượng mưa
  2.75 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  29.5°/27.3°
 • temperature
  Sáng/Tối
  26.3°/29.1°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  4.79 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:37/17:34
T5 05/10
mưa nhẹ
29°

mưa nhẹ

Cảm giác như 34°

 • temperature
  Thấp/Cao
  26°/29.4°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  45.2%
 • Lượng mưa
  1.44 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  29.4°/27.1°
 • temperature
  Sáng/Tối
  26.6°/29.2°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  4.1 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:37/17:33

Nhiệt độ và khả năng có mưa Quận Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng 5 ngày tới

Lượng mưa Quận Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng 5 ngày tới

Thời tiết Quận Ngũ Hành Sơn

mây thưa

31°

mây thưa

Cảm giác như 38°

Bình minh/Hoàng hôn

05:36/17:37

Thấp/Cao

25°

/

31°

Độ ẩm

70%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.57 km/h

Điểm ngưng

25°

UV

8.4

Bình minh / Hoàng hôn

5:36 am
5:37 pm

Bản đồ thời tiết Windy Quận Ngũ Hành Sơn