Dự báo thời tiết Huyện Hòa Vang - Đà Nẵng 15 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

28°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/25°

áp suất
Áp suất

1012 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:15 am / 5:46 pm

sức gió
Gió
4.58 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

77%

temperature
Ngày/đêm

28°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/25°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:15 am / 5:47 pm

sức gió
Gió
3.46 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

75%

temperature
Ngày/đêm

28°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/25°

áp suất
Áp suất

1012 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:14 am / 5:47 pm

sức gió
Gió
3.47 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

72%

temperature
Ngày/đêm

28°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:14 am / 5:48 pm

sức gió
Gió
4.04 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

73%

temperature
Ngày/đêm

29°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:14 am / 5:48 pm

sức gió
Gió
4.04 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

65%

temperature
Ngày/đêm

30°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/27°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:13 am / 5:49 pm

sức gió
Gió
4.47 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

61%

temperature
Ngày/đêm

27°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/25°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:13 am / 5:49 pm

sức gió
Gió
4.34 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

78%

temperature
Ngày/đêm

27°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/24°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:12 am / 5:49 pm

sức gió
Gió
5.3 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

79%

temperature
Ngày/đêm

24°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/23°

áp suất
Áp suất

1013 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:12 am / 5:50 pm

sức gió
Gió
3.73 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

89%

temperature
Ngày/đêm

26°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/24°

áp suất
Áp suất

1013 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:12 am / 5:50 pm

sức gió
Gió
4.15 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

77%

temperature
Ngày/đêm

24°/22°

temperature
Sáng/tối

23°/23°

áp suất
Áp suất

1014 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:11 am / 5:50 pm

sức gió
Gió
4.44 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

85%

temperature
Ngày/đêm

22°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/22°

áp suất
Áp suất

1016 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:11 am / 5:51 pm

sức gió
Gió
4.41 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

90%

temperature
Ngày/đêm

26°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/23°

áp suất
Áp suất

1012 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:10 am / 5:51 pm

sức gió
Gió
3.84 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

74%

temperature
Ngày/đêm

27°/22°

temperature
Sáng/tối

21°/24°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:10 am / 5:51 pm

sức gió
Gió
3.83 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

65%

temperature
Ngày/đêm

25°/21°

temperature
Sáng/tối

22°/23°

áp suất
Áp suất

1014 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:09 am / 5:52 pm

sức gió
Gió
6.66 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

74%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Hòa Vang - Đà Nẵng 15 ngày tới

Lượng mưa Huyện Hòa Vang - Đà Nẵng 15 ngày tới

Thời tiết Huyện Hòa Vang

mây rải rác

28°

mây rải rác

Cảm giác như 31°
mặt trời mọc lặn

Bình minh/Hoàng hôn

06:15/17:46

nhiệt độ

Thấp/Cao

21°

/

28°

độ ẩm

Độ ẩm

74%

áp suất

Áp suất

1014 hPa

tầm nhìn

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

1.54 km/h

điểm ngưng

Điểm ngưng

23°

uv

UV

9.99

Bình minh / Hoàng hôn

6:15 am
5:46 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Hòa Vang