Dự báo thời tiết Huyện Hòa Vang - Đà Nẵng 20 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

30°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 5:59 pm

Gió
4.47 km/h
Độ ẩm

71%

temperature
Ngày/đêm

30°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 5:59 pm

Gió
3.88 km/h
Độ ẩm

67%

temperature
Ngày/đêm

32°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 5:59 pm

Gió
4.15 km/h
Độ ẩm

63%

temperature
Ngày/đêm

32°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 5:59 pm

Gió
4.59 km/h
Độ ẩm

65%

temperature
Ngày/đêm

30°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:40 am / 5:59 pm

Gió
4.16 km/h
Độ ẩm

76%

temperature
Ngày/đêm

30°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:39 am / 6:00 pm

Gió
4.35 km/h
Độ ẩm

71%

temperature
Ngày/đêm

28°/24°

temperature
Sáng/tối

26°/26°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:38 am / 6:00 pm

Gió
3.8 km/h
Độ ẩm

78%

temperature
Ngày/đêm

26°/23°

temperature
Sáng/tối

24°/24°

Áp suất

1014 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:38 am / 6:00 pm

Gió
4.04 km/h
Độ ẩm

81%

temperature
Ngày/đêm

28°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

Áp suất

1014 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:37 am / 6:00 pm

Gió
4.01 km/h
Độ ẩm

73%

temperature
Ngày/đêm

28°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 6:00 pm

Gió
4.82 km/h
Độ ẩm

73%

temperature
Ngày/đêm

28°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:35 am / 6:00 pm

Gió
3.76 km/h
Độ ẩm

74%

temperature
Ngày/đêm

29°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:35 am / 6:01 pm

Gió
4.17 km/h
Độ ẩm

75%

temperature
Ngày/đêm

27°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/25°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:34 am / 6:01 pm

Gió
3.64 km/h
Độ ẩm

80%

temperature
Ngày/đêm

31°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/28°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:33 am / 6:01 pm

Gió
4.98 km/h
Độ ẩm

65%

temperature
Ngày/đêm

31°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:33 am / 6:01 pm

Gió
4.92 km/h
Độ ẩm

63%

temperature
Ngày/đêm

32°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/29°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:32 am / 6:01 pm

Gió
4.62 km/h
Độ ẩm

58%

temperature
Ngày/đêm

32°/28°

temperature
Sáng/tối

26°/29°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:31 am / 6:01 pm

Gió
4.81 km/h
Độ ẩm

59%

temperature
Ngày/đêm

31°/27°

temperature
Sáng/tối

28°/28°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:31 am / 6:02 pm

Gió
4.72 km/h
Độ ẩm

61%

temperature
Ngày/đêm

30°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:30 am / 6:02 pm

Gió
4.71 km/h
Độ ẩm

69%

temperature
Ngày/đêm

26°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:29 am / 6:02 pm

Gió
3.41 km/h
Độ ẩm

91%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Hòa Vang - Đà Nẵng 20 ngày tới


Lượng mưa Huyện Hòa Vang - Đà Nẵng 20 ngày tới

Thời tiết Huyện Hòa Vang

mây thưa

30°

mây thưa

Cảm giác như 34°

Bình minh/Hoàng hôn

05:43/17:59

Thấp/Cao

23°

/

30°

Độ ẩm

66%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

4.12 km/h

Điểm ngưng

23°

UV

8.62

Bình minh / Hoàng hôn

5:43 am
5:59 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Hòa Vang