Dự báo thời tiết Huyện Hòa Vang - Đà Nẵng 5 ngày tới

Hiện tại
mưa vừa
28°

mưa vừa

Cảm giác như 33°

 • temperature
  Thấp/Cao
  26.8°/29.1°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99%
 • Lượng mưa
  11.32 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  28.8°/27.9°
 • temperature
  Sáng/Tối
  27°/28.8°
 • pressure
  Áp suất
  1007 hPa
 • wind
  Gió
  4.75 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:36/17:40
T5 28/09
mưa vừa
28°

mưa vừa

Cảm giác như 32°

 • temperature
  Thấp/Cao
  26°/29.7°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.3%
 • Lượng mưa
  6.81 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  28.5°/27°
 • temperature
  Sáng/Tối
  26.6°/28.4°
 • pressure
  Áp suất
  1009 hPa
 • wind
  Gió
  4.49 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:36/17:39
T6 29/09
mưa nhẹ
29°

mưa nhẹ

Cảm giác như 34°

 • temperature
  Thấp/Cao
  26°/29°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  95.5%
 • Lượng mưa
  5.05 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  29.2°/26.7°
 • temperature
  Sáng/Tối
  26.9°/28.3°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  4.73 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:36/17:38
T7 30/09
mưa nhẹ
29°

mưa nhẹ

Cảm giác như 33°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25°/29.7°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  43%
 • Lượng mưa
  1.25 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  29.7°/26.6°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.6°/29°
 • pressure
  Áp suất
  1012 hPa
 • wind
  Gió
  4.49 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:36/17:37
CN 01/10
mưa nhẹ
29°

mưa nhẹ

Cảm giác như 33°

 • temperature
  Thấp/Cao
  26.1°/29°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  47.9%
 • Lượng mưa
  1.79 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  29.9°/27°
 • temperature
  Sáng/Tối
  26.4°/29.8°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  4.56 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:36/17:37

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Hòa Vang - Đà Nẵng 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Hòa Vang - Đà Nẵng 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Hòa Vang

mưa vừa

27°

mưa vừa

Cảm giác như 31°

Bình minh/Hoàng hôn

05:36/17:40

Thấp/Cao

26°

/

29°

Độ ẩm

89%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.03 km/h

Điểm ngưng

25°

UV

1.94

Bình minh / Hoàng hôn

5:36 am
5:40 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Hòa Vang