Dự báo thời tiết Huyện Hòa Vang - Đà Nẵng 5 ngày tới

Hiện tại
mưa nhẹ
26°

mưa nhẹ

Cảm giác như 26°

 • temperature
  Thấp/Cao
  23.6°/26.3°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  49.7%
 • Lượng mưa
  2.88 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  26.1°/26.4°
 • temperature
  Sáng/Tối
  23.2°/25.4°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  5.77 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:47/17:58
T2 27/03
mưa nhẹ
27°

mưa nhẹ

Cảm giác như 27°

 • temperature
  Thấp/Cao
  23.9°/27.1°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  62.8%
 • Lượng mưa
  2.03 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  27°/25.7°
 • temperature
  Sáng/Tối
  23.7°/26°
 • pressure
  Áp suất
  1012 hPa
 • wind
  Gió
  4.53 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:46/17:58
T3 28/03
mưa nhẹ
27°

mưa nhẹ

Cảm giác như 29°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24°/27.3°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  72%
 • Lượng mưa
  2.09 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  27.5°/25.5°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.6°/26.2°
 • pressure
  Áp suất
  1014 hPa
 • wind
  Gió
  4.15 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:45/17:58
T4 29/03
mưa nhẹ
25°

mưa nhẹ

Cảm giác như 26°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.6°/27°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  37.5%
 • Lượng mưa
  0.41 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  25.7°/24.3°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.5°/26.1°
 • pressure
  Áp suất
  1014 hPa
 • wind
  Gió
  3.44 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:44/17:59
T5 30/03
mây đen u ám
25°

mây đen u ám

Cảm giác như 26°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24°/26.8°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  30%
 • Lượng mưa
  0.3 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  25.9°/24.2°
 • temperature
  Sáng/Tối
  23°/26°
 • pressure
  Áp suất
  1012 hPa
 • wind
  Gió
  3.93 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:44/17:59

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Hòa Vang - Đà Nẵng 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Hòa Vang - Đà Nẵng 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Hòa Vang

mây cụm

26°

mây cụm

Cảm giác như 26°

Bình minh/Hoàng hôn

05:47/17:58

Thấp/Cao

23°

/

26°

Độ ẩm

89%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.57 km/h

Điểm ngưng

24°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:47 am
5:58 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Hòa Vang