Thời tiết Biển Mỹ Khê - Đà Nẵng - Đà Nẵng

mây cụm

24.8°

mây cụm

Cảm giác như 25°
Nhiệt độ tại Biển Mỹ Khê - Đà Nẵng - Đà Nẵng
Thấp/Cao

23°

/

25.4°

Độ ẩm tại Biển Mỹ Khê - Đà Nẵng - Đà Nẵng
Độ ẩm

94.5%

Tầm nhìn tại Biển Mỹ Khê - Đà Nẵng - Đà Nẵng
Tầm nhìn

8 km

Gió tại Biển Mỹ Khê - Đà Nẵng - Đà Nẵng
Gió

1.03 km/h

Điểm ngưng tại Biển Mỹ Khê - Đà Nẵng - Đà Nẵng
Điểm ngưng

23.4°

Tia UV tại Biển Mỹ Khê - Đà Nẵng - Đà Nẵng
UV

0

Nhiệt độ Biển Mỹ Khê - Đà Nẵng - Đà Nẵng

Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Biển Mỹ Khê - Đà Nẵng - Đà Nẵng
23.4° / 25.6°
Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Biển Mỹ Khê - Đà Nẵng - Đà Nẵng
23.3° / 25.7°
Sáng
Nhiệt độ sáng tại Biển Mỹ Khê - Đà Nẵng - Đà Nẵng
23.2° / 23°
Tối
Nhiệt độ đêm tại Biển Mỹ Khê - Đà Nẵng - Đà Nẵng
24.2° / 25.7°

Thời tiết Biển Mỹ Khê - Đà Nẵng - Đà Nẵng theo giờ

5:00 pm

24.6° / 25°

weather

dewpoint 92 %

mây cụm

6:00 pm

24.3° / 25.7°

weather

dewpoint 94 %

mây cụm

7:00 pm

24.3° / 25.8°

weather

dewpoint 92 %

mây cụm

8:00 pm

24.9° / 25.8°

weather

dewpoint 91 %

mây đen u ám

9:00 pm

24.9° / 25.9°

weather

dewpoint 89 %

mây đen u ám

10:00 pm

24.4° / 25.3°

weather

dewpoint 88 %

mây đen u ám

11:00 pm

24.6° / 25.9°

weather

dewpoint 87 %

mây đen u ám

12:00 am

24.1° / 26°

weather

dewpoint 87 %

mây đen u ám

1:00 am

25° / 25.5°

weather

dewpoint 88 %

mây đen u ám

2:00 am

24.3° / 25.2°

weather

dewpoint 88 %

mây đen u ám

3:00 am

25° / 25.2°

weather

dewpoint 88 %

mây đen u ám

4:00 am

24.8° / 25.9°

weather

dewpoint 88 %

mây đen u ám

5:00 am

24.4° / 25.2°

weather

dewpoint 88 %

mây đen u ám

6:00 am

24.6° / 25.9°

weather

dewpoint 87 %

mây đen u ám

7:00 am

25° / 25.5°

weather

dewpoint 88 %

mây đen u ám

8:00 am

25.6° / 26.4°

weather

dewpoint 86 %

mây đen u ám

9:00 am

25.2° / 27°

weather

dewpoint 86 %

mây đen u ám

10:00 am

25.7° / 26.1°

weather

dewpoint 86 %

mưa nhẹ

11:00 am

25.3° / 26.2°

weather

dewpoint 86 %

mưa nhẹ

12:00 pm

26° / 27.1°

weather

dewpoint 85 %

mưa nhẹ

1:00 pm

26.1° / 27.6°

weather

dewpoint 85 %

mưa nhẹ

2:00 pm

26.7° / 27.7°

weather

dewpoint 85 %

mưa nhẹ

3:00 pm

26.1° / 26.2°

weather

dewpoint 86 %

mưa nhẹ

4:00 pm

25.5° / 26.1°

weather

dewpoint 87 %

mưa nhẹ

5:00 pm

25.6° / 26.3°

weather

dewpoint 87 %

mưa nhẹ

6:00 pm

25.4° / 26.8°

weather

dewpoint 88 %

mưa nhẹ

7:00 pm

25° / 27°

weather

dewpoint 87 %

mưa nhẹ

8:00 pm

25.3° / 26.7°

weather

dewpoint 87 %

mưa nhẹ

9:00 pm

25.3° / 26.2°

weather

dewpoint 87 %

mưa nhẹ

10:00 pm

25.2° / 26.5°

weather

dewpoint 86 %

mưa nhẹ

11:00 pm

25.4° / 26.9°

weather

dewpoint 86 %

mưa nhẹ

12:00 am

25.3° / 26.7°

weather

dewpoint 86 %

mưa nhẹ

1:00 am

25.6° / 27°

weather

dewpoint 87 %

mưa nhẹ

2:00 am

25.2° / 25.6°

weather

dewpoint 88 %

mưa nhẹ

3:00 am

24.4° / 25.3°

weather

dewpoint 90 %

mưa vừa

4:00 am

24.1° / 25.4°

weather

dewpoint 93 %

mưa vừa

5:00 am

24.4° / 25.9°

weather

dewpoint 93 %

mưa vừa

6:00 am

24.1° / 25.2°

weather

dewpoint 92 %

mưa vừa

7:00 am

25° / 25.5°

weather

dewpoint 94 %

mưa vừa

8:00 am

24.3° / 25.7°

weather

dewpoint 93 %

mưa vừa

9:00 am

24° / 25.3°

weather

dewpoint 93 %

mưa vừa

10:00 am

25° / 26.9°

weather

dewpoint 92 %

mưa vừa

11:00 am

25.1° / 26.3°

weather

dewpoint 91 %

mưa vừa

12:00 pm

25.1° / 26.8°

weather

dewpoint 92 %

mưa vừa

1:00 pm

25.2° / 26.4°

weather

dewpoint 92 %

mưa vừa

2:00 pm

25° / 25°

weather

dewpoint 92 %

mưa vừa

3:00 pm

24.6° / 26°

weather

dewpoint 92 %

mưa vừa

4:00 pm

24° / 26°

weather

dewpoint 92 %

mưa vừa

Dự báo thời tiết Biển Mỹ Khê - Đà Nẵng - Đà Nẵng những ngày tới

temperature
Ngày/đêm

24°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/24°

pressure
Áp suất

1016 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
3.4 km/h
dewpoint
Độ ẩm

84%

temperature
Ngày/đêm

25°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/25°

pressure
Áp suất

1016 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
3.78 km/h
dewpoint
Độ ẩm

86%

temperature
Ngày/đêm

25°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/24°

pressure
Áp suất

1016 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
7.7 km/h
dewpoint
Độ ẩm

91%

temperature
Ngày/đêm

25°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/25°

pressure
Áp suất

1017 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
7.7 km/h
dewpoint
Độ ẩm

89%

temperature
Ngày/đêm

25°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/25°

pressure
Áp suất

1016 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
5.88 km/h
dewpoint
Độ ẩm

87%

temperature
Ngày/đêm

25°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/25°

pressure
Áp suất

1015 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
4.02 km/h
dewpoint
Độ ẩm

86%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Biển Mỹ Khê - Đà Nẵng - Đà Nẵng trong 12h tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Biển Mỹ Khê - Đà Nẵng - Đà Nẵng những ngày tới

Lượng mưa Biển Mỹ Khê - Đà Nẵng - Đà Nẵng những ngày tới

Chất lượng không khí

Kém

Có hại cho sức khỏe với đa số người. Mỗi người đều có thể sẽ chịu tác động đến sức khỏe. Nhóm người nhạy cảm có thể bị ảnh hưởng nghiêm trọng hơn.

CO

460.83

NH3

0

NO

0

NO2

2.99

O3

109.02

PM10

69.02

PM2.5

61.47

SO2

3.04

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Biển Mỹ Khê - Đà Nẵng