Dự báo thời tiết Huyện Hà Quảng - Cao Bằng 5 ngày tới

Hiện tại
mưa nhẹ
18°

mưa nhẹ

Cảm giác như 18°

 • temperature
  Thấp/Cao
  17.5°/18°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  72.5%
 • Lượng mưa
  5.25 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  19°/18.3°
 • temperature
  Sáng/Tối
  18°/18.3°
 • pressure
  Áp suất
  1013 hPa
 • wind
  Gió
  1.2 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:31/17:46
T4 08/02
mưa nhẹ
19°

mưa nhẹ

Cảm giác như 20°

 • temperature
  Thấp/Cao
  18.1°/20.3°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  96.9%
 • Lượng mưa
  3.96 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  19.7°/20.5°
 • temperature
  Sáng/Tối
  18°/19.6°
 • pressure
  Áp suất
  1012 hPa
 • wind
  Gió
  1.14 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:31/17:46
T5 09/02
mưa nhẹ
21°

mưa nhẹ

Cảm giác như 22°

 • temperature
  Thấp/Cao
  20°/22°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  94.1%
 • Lượng mưa
  4.22 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  21.2°/20.7°
 • temperature
  Sáng/Tối
  20.6°/20.6°
 • pressure
  Áp suất
  1013 hPa
 • wind
  Gió
  1.61 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:30/17:47
T6 10/02
mưa nhẹ
21°

mưa nhẹ

Cảm giác như 21°

 • temperature
  Thấp/Cao
  20.7°/21.5°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  87.2%
 • Lượng mưa
  6.74 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  21.8°/20.8°
 • temperature
  Sáng/Tối
  20.5°/20.8°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  1.63 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:30/17:48
T7 11/02
mưa nhẹ
21°

mưa nhẹ

Cảm giác như 22°

 • temperature
  Thấp/Cao
  20.3°/22°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  89%
 • Lượng mưa
  7.28 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  21.5°/21.1°
 • temperature
  Sáng/Tối
  20.3°/21.3°
 • pressure
  Áp suất
  1006 hPa
 • wind
  Gió
  2.36 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:29/17:48

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Hà Quảng - Cao Bằng 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Hà Quảng - Cao Bằng 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Hà Quảng

mây đen u ám

17°

mây đen u ám

Cảm giác như 17°

Bình minh/Hoàng hôn

06:31/17:46

Thấp/Cao

17°

/

18°

Độ ẩm

99%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

2.388 km

Gió

0.79 km/h

Điểm ngưng

17°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

6:31 am
5:46 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Hà Quảng