Dự báo thời tiết Huyện Hà Quảng - Cao Bằng 3 ngày tới

Hiện tại
mưa vừa
28°

mưa vừa

Cảm giác như 34°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25°/29.7°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.2%
 • Lượng mưa
  33.07 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  28.1°/25.9°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.1°/28.4°
 • pressure
  Áp suất
  1008 hPa
 • wind
  Gió
  1.64 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:09/18:37
T4 07/06
mưa vừa
28°

mưa vừa

Cảm giác như 33°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.3°/33.5°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.1%
 • Lượng mưa
  5.28 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  28.1°/25.9°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25°/30.8°
 • pressure
  Áp suất
  1007 hPa
 • wind
  Gió
  2.29 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:09/18:38
T5 08/06
mưa vừa
30°

mưa vừa

Cảm giác như 37°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.7°/30.8°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.4%
 • Lượng mưa
  37.13 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  30°/25.8°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24°/27.8°
 • pressure
  Áp suất
  1006 hPa
 • wind
  Gió
  1.32 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:09/18:38

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Hà Quảng - Cao Bằng 3 ngày tới

Lượng mưa Huyện Hà Quảng - Cao Bằng 3 ngày tới

Thời tiết Huyện Hà Quảng

mây đen u ám

28°

mây đen u ám

Cảm giác như 34°

Bình minh/Hoàng hôn

05:09/18:37

nhiệt độ

Thấp/Cao

24°

/

29°

Độ ẩm

83%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.34 km/h

Điểm ngưng

25°

UV

8.98

Bình minh / Hoàng hôn

5:09 am
6:37 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Hà Quảng