Thời tiết Huyện Hà Quảng - Cao Bằng theo giờ

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.17

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.03 km/h
Độ ẩm

86%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.85

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.49 km/h
Độ ẩm

83%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.81

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.23 km/h
Độ ẩm

80%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.41

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.78 km/h
Độ ẩm

75%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.13

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.9 km/h
Độ ẩm

67%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.77

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.77 km/h
Độ ẩm

59%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.38

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
2.92 km/h
Độ ẩm

48%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.61

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
3.35 km/h
Độ ẩm

47%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

7

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
3.39 km/h
Độ ẩm

51%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.52

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
3.25 km/h
Độ ẩm

56%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.27

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
3.19 km/h
Độ ẩm

55%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.64

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
3.03 km/h
Độ ẩm

59%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.12

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.6 km/h
Độ ẩm

68%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.78 km/h
Độ ẩm

78%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.5 km/h
Độ ẩm

83%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.38 km/h
Độ ẩm

85%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.44 km/h
Độ ẩm

87%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.53 km/h
Độ ẩm

89%

T2 29/05
Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.4 km/h
Độ ẩm

90%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.3 km/h
Độ ẩm

92%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.05 km/h
Độ ẩm

93%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.83 km/h
Độ ẩm

95%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.9 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.59 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.21

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.64 km/h
Độ ẩm

91%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.06

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.97 km/h
Độ ẩm

79%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.19

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.53 km/h
Độ ẩm

69%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.12

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
2.12 km/h
Độ ẩm

60%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.21

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
2.46 km/h
Độ ẩm

53%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.77

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
2.72 km/h
Độ ẩm

47%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

12.57

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
2.86 km/h
Độ ẩm

43%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.55

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
3.03 km/h
Độ ẩm

41%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.99

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
3.05 km/h
Độ ẩm

39%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.82

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
2.99 km/h
Độ ẩm

40%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.92

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
2.89 km/h
Độ ẩm

41%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
2.4 km/h
Độ ẩm

48%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.18

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.61 km/h
Độ ẩm

62%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.27 km/h
Độ ẩm

70%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.3 km/h
Độ ẩm

76%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.43 km/h
Độ ẩm

81%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.34 km/h
Độ ẩm

84%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.37 km/h
Độ ẩm

87%

T3 30/05
Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.22 km/h
Độ ẩm

90%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.04 km/h
Độ ẩm

92%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.9 km/h
Độ ẩm

94%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.46 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.24 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.08 km/h
Độ ẩm

98%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Hà Quảng - Cao Bằng trong 12h tới

Thời tiết Huyện Hà Quảng

mây thưa

26°

mây thưa

Cảm giác như 26°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

05:10/18:33

nhiệt độ

Thấp/Cao

23°

/

34°

Độ ẩm

83%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.49 km/h

Điểm ngưng

23°

UV

0.85

Bình minh / Hoàng hôn

5:10 am
6:33 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Hà Quảng