Dự báo thời tiết Quận Cái Răng - Cần Thơ 5 ngày tới

Hiện tại
mưa nhẹ
29°

mưa nhẹ

Cảm giác như 32°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.9°/32.5°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  90.9%
 • Lượng mưa
  4.61 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  29.4°/26.2°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.6°/29.4°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  5.07 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:45/17:48
T2 02/10
mưa cường độ nặng
26°

mưa cường độ nặng

Cảm giác như 27°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25°/26.5°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.7%
 • Lượng mưa
  59.8 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  27°/25°
 • temperature
  Sáng/Tối
  26.3°/24.3°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  4.06 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:45/17:47
T3 03/10
mưa vừa
25°

mưa vừa

Cảm giác như 26°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.8°/27.3°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.4%
 • Lượng mưa
  17.74 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  25.5°/24.2°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.1°/26°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  4.9 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:45/17:47
T4 04/10
mưa vừa
28°

mưa vừa

Cảm giác như 32°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25°/29.7°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  100%
 • Lượng mưa
  12.6 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  28.9°/25.5°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25°/28.1°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  5.54 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:45/17:46
T5 05/10
mưa vừa
29°

mưa vừa

Cảm giác như 34°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.6°/31°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.6%
 • Lượng mưa
  7.75 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  30°/25.7°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.1°/29.3°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  5.72 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:45/17:46

Nhiệt độ và khả năng có mưa Quận Cái Răng - Cần Thơ 5 ngày tới

Lượng mưa Quận Cái Răng - Cần Thơ 5 ngày tới

Thời tiết Quận Cái Răng

mây đen u ám

25°

mây đen u ám

Cảm giác như 26°

Bình minh/Hoàng hôn

05:45/17:48

Thấp/Cao

25°

/

32°

Độ ẩm

79%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.43 km/h

Điểm ngưng

21°

UV

2.16

Bình minh / Hoàng hôn

5:45 am
5:48 pm

Bản đồ thời tiết Windy Quận Cái Răng