Dự báo thời tiết Quận Cái Răng - Cần Thơ 20 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

32°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/29°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:58 am / 6:07 pm

Gió
3.94 km/h
Độ ẩm

45%

temperature
Ngày/đêm

32°/28°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:57 am / 6:07 pm

Gió
4.54 km/h
Độ ẩm

49%

temperature
Ngày/đêm

32°/28°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:57 am / 6:07 pm

Gió
4.38 km/h
Độ ẩm

51%

temperature
Ngày/đêm

31°/28°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:56 am / 6:07 pm

Gió
4.38 km/h
Độ ẩm

53%

temperature
Ngày/đêm

31°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:56 am / 6:07 pm

Gió
4.84 km/h
Độ ẩm

53%

temperature
Ngày/đêm

32°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:55 am / 6:07 pm

Gió
4.84 km/h
Độ ẩm

49%

temperature
Ngày/đêm

31°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:54 am / 6:07 pm

Gió
3.7 km/h
Độ ẩm

56%

temperature
Ngày/đêm

32°/28°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:54 am / 6:07 pm

Gió
3.68 km/h
Độ ẩm

48%

temperature
Ngày/đêm

30°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:53 am / 6:07 pm

Gió
2.72 km/h
Độ ẩm

58%

temperature
Ngày/đêm

31°/28°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:53 am / 6:07 pm

Gió
2.45 km/h
Độ ẩm

54%

temperature
Ngày/đêm

33°/27°

temperature
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:52 am / 6:07 pm

Gió
4.63 km/h
Độ ẩm

46%

temperature
Ngày/đêm

33°/29°

temperature
Sáng/tối

27°/30°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:52 am / 6:07 pm

Gió
2.75 km/h
Độ ẩm

43%

temperature
Ngày/đêm

30°/28°

temperature
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 6:07 pm

Gió
3.12 km/h
Độ ẩm

57%

temperature
Ngày/đêm

29°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 6:07 pm

Gió
2.34 km/h
Độ ẩm

68%

temperature
Ngày/đêm

29°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 6:07 pm

Gió
2.16 km/h
Độ ẩm

67%

temperature
Ngày/đêm

32°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 6:07 pm

Gió
3.13 km/h
Độ ẩm

52%

temperature
Ngày/đêm

32°/28°

temperature
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 6:07 pm

Gió
4.11 km/h
Độ ẩm

53%

temperature
Ngày/đêm

32°/27°

temperature
Sáng/tối

28°/28°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 6:07 pm

Gió
4.9 km/h
Độ ẩm

56%

temperature
Ngày/đêm

31°/27°

temperature
Sáng/tối

28°/28°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 6:07 pm

Gió
4.21 km/h
Độ ẩm

60%

temperature
Ngày/đêm

32°/28°

temperature
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 6:07 pm

Gió
5 km/h
Độ ẩm

56%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Quận Cái Răng - Cần Thơ 20 ngày tới


Lượng mưa Quận Cái Răng - Cần Thơ 20 ngày tới

Thời tiết Quận Cái Răng

mây thưa

26°

mây thưa

Cảm giác như 26°

Bình minh/Hoàng hôn

05:58/18:07

Thấp/Cao

23°

/

37°

Độ ẩm

75%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

2 km/h

Điểm ngưng

21°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:58 am
6:07 pm

Bản đồ thời tiết Windy Quận Cái Răng