Dự báo thời tiết Quận Cái Răng - Cần Thơ 15 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

31°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/29°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:00 am / 6:08 pm

sức gió
Gió
3.71 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

51%

temperature
Ngày/đêm

32°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:00 am / 6:08 pm

sức gió
Gió
3.58 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

49%

temperature
Ngày/đêm

31°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:59 am / 6:07 pm

sức gió
Gió
4.91 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

47%

temperature
Ngày/đêm

30°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:58 am / 6:07 pm

sức gió
Gió
4.04 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

48%

temperature
Ngày/đêm

32°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:58 am / 6:07 pm

sức gió
Gió
5.64 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

46%

temperature
Ngày/đêm

31°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:57 am / 6:07 pm

sức gió
Gió
4.6 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

49%

temperature
Ngày/đêm

31°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:57 am / 6:07 pm

sức gió
Gió
5.09 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

50%

temperature
Ngày/đêm

32°/28°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:56 am / 6:07 pm

sức gió
Gió
5.66 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

42%

temperature
Ngày/đêm

32°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:56 am / 6:07 pm

sức gió
Gió
4.43 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

45%

temperature
Ngày/đêm

31°/28°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:55 am / 6:07 pm

sức gió
Gió
4.7 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

50%

temperature
Ngày/đêm

31°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:54 am / 6:07 pm

sức gió
Gió
4.7 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

49%

temperature
Ngày/đêm

32°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:54 am / 6:07 pm

sức gió
Gió
3.28 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

48%

temperature
Ngày/đêm

31°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:53 am / 6:07 pm

sức gió
Gió
2.83 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

51%

temperature
Ngày/đêm

32°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:53 am / 6:07 pm

sức gió
Gió
2.98 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

50%

temperature
Ngày/đêm

32°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:52 am / 6:07 pm

sức gió
Gió
4.12 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

48%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Quận Cái Răng - Cần Thơ 15 ngày tới

Lượng mưa Quận Cái Răng - Cần Thơ 15 ngày tới

Thời tiết Quận Cái Răng

mây đen u ám

28°

mây đen u ám

Cảm giác như 30°
mặt trời mọc lặn

Bình minh/Hoàng hôn

06:00/18:08

nhiệt độ

Thấp/Cao

23°

/

37°

độ ẩm

Độ ẩm

67%

áp suất

Áp suất

1008 hPa

tầm nhìn

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

3.8 km/h

điểm ngưng

Điểm ngưng

21°

uv

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

6:00 am
6:08 pm

Bản đồ thời tiết Windy Quận Cái Răng