Dự báo thời tiết Huyện Cái Nước - Cà Mau 20 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

29°/29°

temperature
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 5:55 pm

Gió
4.06 km/h
Độ ẩm

75%

temperature
Ngày/đêm

29°/28°

temperature
Sáng/tối

28°/28°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 5:54 pm

Gió
4.06 km/h
Độ ẩm

79%

temperature
Ngày/đêm

30°/28°

temperature
Sáng/tối

28°/28°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 5:54 pm

Gió
5.29 km/h
Độ ẩm

74%

temperature
Ngày/đêm

28°/28°

temperature
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 5:53 pm

Gió
7.61 km/h
Độ ẩm

84%

temperature
Ngày/đêm

28°/28°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 5:53 pm

Gió
8.04 km/h
Độ ẩm

84%

temperature
Ngày/đêm

28°/29°

temperature
Sáng/tối

28°/28°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 5:52 pm

Gió
6.17 km/h
Độ ẩm

83%

temperature
Ngày/đêm

29°/29°

temperature
Sáng/tối

29°/29°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 5:51 pm

Gió
6.14 km/h
Độ ẩm

81%

temperature
Ngày/đêm

29°/29°

temperature
Sáng/tối

29°/29°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 5:51 pm

Gió
5.08 km/h
Độ ẩm

79%

temperature
Ngày/đêm

30°/29°

temperature
Sáng/tối

29°/29°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 5:50 pm

Gió
5.62 km/h
Độ ẩm

75%

temperature
Ngày/đêm

30°/29°

temperature
Sáng/tối

29°/29°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 5:50 pm

Gió
4.33 km/h
Độ ẩm

75%

temperature
Ngày/đêm

30°/29°

temperature
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 5:49 pm

Gió
4.28 km/h
Độ ẩm

72%

temperature
Ngày/đêm

29°/28°

temperature
Sáng/tối

29°/29°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 5:48 pm

Gió
7.43 km/h
Độ ẩm

76%

temperature
Ngày/đêm

28°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 5:48 pm

Gió
9.86 km/h
Độ ẩm

80%

temperature
Ngày/đêm

28°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 5:47 pm

Gió
11.69 km/h
Độ ẩm

81%

temperature
Ngày/đêm

28°/28°

temperature
Sáng/tối

28°/28°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 5:47 pm

Gió
10.55 km/h
Độ ẩm

80%

temperature
Ngày/đêm

28°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 5:46 pm

Gió
7.71 km/h
Độ ẩm

80%

temperature
Ngày/đêm

27°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 5:46 pm

Gió
7.89 km/h
Độ ẩm

84%

temperature
Ngày/đêm

27°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 5:45 pm

Gió
7.66 km/h
Độ ẩm

89%

temperature
Ngày/đêm

28°/28°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 5:45 pm

Gió
7.66 km/h
Độ ẩm

84%

temperature
Ngày/đêm

28°/27°

temperature
Sáng/tối

28°/27°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 5:44 pm

Gió
5.06 km/h
Độ ẩm

83%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Cái Nước - Cà Mau 20 ngày tới


Lượng mưa Huyện Cái Nước - Cà Mau 20 ngày tới

Thời tiết Huyện Cái Nước

mưa nhẹ

26°

mưa nhẹ

Cảm giác như 27°

Bình minh/Hoàng hôn

05:48/17:55

Thấp/Cao

25°

/

29°

Độ ẩm

90%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

1.36 km/h

Điểm ngưng

24°

UV

0.52

Bình minh / Hoàng hôn

5:48 am
5:55 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Cái Nước