Dự báo thời tiết Huyện Cái Nước - Cà Mau 15 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

27°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:20 am / 6:06 pm

sức gió
Gió
7.65 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

73%

temperature
Ngày/đêm

28°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:20 am / 6:06 pm

sức gió
Gió
6.88 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

71%

temperature
Ngày/đêm

28°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:20 am / 6:06 pm

sức gió
Gió
7.43 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

73%

temperature
Ngày/đêm

28°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:20 am / 6:07 pm

sức gió
Gió
7.19 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

72%

temperature
Ngày/đêm

26°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/26°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:19 am / 6:07 pm

sức gió
Gió
2.99 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

82%

temperature
Ngày/đêm

28°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:19 am / 6:07 pm

sức gió
Gió
2.88 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

73%

temperature
Ngày/đêm

28°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:19 am / 6:07 pm

sức gió
Gió
1.83 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

72%

temperature
Ngày/đêm

29°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:19 am / 6:08 pm

sức gió
Gió
2.2 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

72%

temperature
Ngày/đêm

28°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:19 am / 6:08 pm

sức gió
Gió
2.2 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

72%

temperature
Ngày/đêm

29°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:18 am / 6:08 pm

sức gió
Gió
1.57 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

71%

temperature
Ngày/đêm

28°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:18 am / 6:08 pm

sức gió
Gió
3.24 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

73%

temperature
Ngày/đêm

27°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:18 am / 6:08 pm

sức gió
Gió
4.84 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

71%

temperature
Ngày/đêm

28°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

áp suất
Áp suất

1012 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:18 am / 6:09 pm

sức gió
Gió
3.09 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

70%

temperature
Ngày/đêm

28°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:17 am / 6:09 pm

sức gió
Gió
1.63 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

69%

temperature
Ngày/đêm

28°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:17 am / 6:09 pm

sức gió
Gió
3.97 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

63%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Cái Nước - Cà Mau 15 ngày tới

Lượng mưa Huyện Cái Nước - Cà Mau 15 ngày tới

Thời tiết Huyện Cái Nước

mây cụm

27°

mây cụm

Cảm giác như 29°
mặt trời mọc lặn

Bình minh/Hoàng hôn

06:20/18:06

nhiệt độ

Thấp/Cao

23°

/

33°

độ ẩm

Độ ẩm

61%

áp suất

Áp suất

1008 hPa

tầm nhìn

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

5.12 km/h

điểm ngưng

Điểm ngưng

19°

uv

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

6:20 am
6:06 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Cái Nước