Dự báo thời tiết Huyện Cái Nước - Cà Mau 5 ngày tới

Hiện tại
mưa vừa
26°

mưa vừa

Cảm giác như 26°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.8°/27.1°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  100%
 • Lượng mưa
  21.61 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  26.2°/24.8°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.4°/24.5°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  4.38 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:47/17:50
T3 03/10
mưa vừa
26°

mưa vừa

Cảm giác như 27°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.5°/27.4°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.3%
 • Lượng mưa
  34.62 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  27°/24.7°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.1°/25.6°
 • pressure
  Áp suất
  1012 hPa
 • wind
  Gió
  5.24 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:47/17:49
T4 04/10
mưa nhẹ
29°

mưa nhẹ

Cảm giác như 34°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.7°/29.4°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.2%
 • Lượng mưa
  7.61 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  30°/26°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.5°/27.3°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  5.04 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:47/17:48
T5 05/10
mưa nhẹ
30°

mưa nhẹ

Cảm giác như 35°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.7°/31.8°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  96.7%
 • Lượng mưa
  3.03 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  31°/25°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.3°/31°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  5.09 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:47/17:48
T6 06/10
mưa nhẹ
31°

mưa nhẹ

Cảm giác như 36°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.1°/32.7°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  48%
 • Lượng mưa
  1.89 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  31.9°/26°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.3°/30.8°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  4.14 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:47/17:47

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Cái Nước - Cà Mau 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Cái Nước - Cà Mau 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Cái Nước

mây đen u ám

26°

mây đen u ám

Cảm giác như 26°

Bình minh/Hoàng hôn

05:47/17:50

Thấp/Cao

24°

/

27°

Độ ẩm

87%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

7.592 km

Gió

4.1 km/h

Điểm ngưng

24°

UV

1.12

Bình minh / Hoàng hôn

5:47 am
5:50 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Cái Nước