Thời tiết Huyện Tánh Linh - Bình Thuận

mây đen u ám

31°

mây đen u ám

Cảm giác như 35°
Nhiệt độ tại Huyện Tánh Linh - Bình Thuận
Thấp/Cao

24.8°

/

31.2°

Độ ẩm tại Huyện Tánh Linh - Bình Thuận
Độ ẩm

64.8%

Tầm nhìn tại Huyện Tánh Linh - Bình Thuận
Tầm nhìn

10 km

Gió tại Huyện Tánh Linh - Bình Thuận
Gió

1.65 km/h

Điểm ngưng tại Huyện Tánh Linh - Bình Thuận
Điểm ngưng

23.4°

Tia UV tại Huyện Tánh Linh - Bình Thuận
UV

8.76

Nhiệt độ Huyện Tánh Linh - Bình Thuận

Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Huyện Tánh Linh - Bình Thuận
30.1° / 35.7°
Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Huyện Tánh Linh - Bình Thuận
25.6° / 26.9°
Sáng
Nhiệt độ sáng tại Huyện Tánh Linh - Bình Thuận
25.8° / 26.8°
Tối
Nhiệt độ đêm tại Huyện Tánh Linh - Bình Thuận
28.2° / 33.9°

Thời tiết Huyện Tánh Linh - Bình Thuận theo giờ

9:00 am

30.6° / 35.8°

weather

dewpoint 66 %

mây đen u ám

10:00 am

32° / 35.7°

weather

dewpoint 64 %

mây đen u ám

11:00 am

31.9° / 35.3°

weather

dewpoint 63 %

mây đen u ám

12:00 pm

31.1° / 36.5°

weather

dewpoint 63 %

mưa nhẹ

1:00 pm

31.8° / 36°

weather

dewpoint 62 %

mưa nhẹ

2:00 pm

31.4° / 37.4°

weather

dewpoint 68 %

mưa nhẹ

3:00 pm

29.8° / 35.2°

weather

dewpoint 78 %

mưa vừa

4:00 pm

29.2° / 34.2°

weather

dewpoint 81 %

mưa vừa

5:00 pm

28.6° / 33.5°

weather

dewpoint 83 %

mưa nhẹ

6:00 pm

27.4° / 31°

weather

dewpoint 85 %

mưa nhẹ

7:00 pm

27.3° / 31.7°

weather

dewpoint 86 %

mưa nhẹ

8:00 pm

27.6° / 30.2°

weather

dewpoint 86 %

mưa nhẹ

9:00 pm

27.1° / 30.7°

weather

dewpoint 86 %

mưa nhẹ

10:00 pm

28° / 29.7°

weather

dewpoint 86 %

mưa nhẹ

11:00 pm

26.8° / 27°

weather

dewpoint 87 %

mưa nhẹ

12:00 am

26.8° / 26.6°

weather

dewpoint 87 %

mưa nhẹ

1:00 am

26.7° / 27.3°

weather

dewpoint 87 %

mưa nhẹ

2:00 am

26.4° / 27.7°

weather

dewpoint 88 %

mưa nhẹ

3:00 am

26.4° / 27°

weather

dewpoint 89 %

mưa nhẹ

4:00 am

26.5° / 26.7°

weather

dewpoint 88 %

mưa nhẹ

5:00 am

25.1° / 27°

weather

dewpoint 89 %

mưa nhẹ

6:00 am

25.9° / 26.6°

weather

dewpoint 90 %

mưa nhẹ

7:00 am

26.9° / 27.7°

weather

dewpoint 89 %

mưa vừa

8:00 am

26.6° / 26.8°

weather

dewpoint 87 %

mưa nhẹ

9:00 am

26.2° / 26.7°

weather

dewpoint 88 %

mưa vừa

10:00 am

26.2° / 26.3°

weather

dewpoint 89 %

mưa vừa

11:00 am

27° / 30.9°

weather

dewpoint 88 %

mưa vừa

12:00 pm

27.9° / 32°

weather

dewpoint 86 %

mưa vừa

1:00 pm

27° / 31°

weather

dewpoint 86 %

mưa vừa

2:00 pm

27° / 31.1°

weather

dewpoint 87 %

mưa vừa

3:00 pm

27.7° / 31°

weather

dewpoint 87 %

mưa vừa

4:00 pm

27.7° / 30.6°

weather

dewpoint 89 %

mưa vừa

5:00 pm

27° / 26.1°

weather

dewpoint 90 %

mưa vừa

6:00 pm

26.4° / 27.9°

weather

dewpoint 91 %

mưa vừa

7:00 pm

26.6° / 27.7°

weather

dewpoint 90 %

mưa vừa

8:00 pm

26.8° / 28°

weather

dewpoint 90 %

mưa vừa

9:00 pm

26.2° / 28°

weather

dewpoint 90 %

mưa vừa

10:00 pm

25.5° / 26.1°

weather

dewpoint 91 %

mưa vừa

11:00 pm

25.5° / 26.9°

weather

dewpoint 92 %

mưa nhẹ

12:00 am

25.2° / 26°

weather

dewpoint 93 %

mưa nhẹ

1:00 am

25.9° / 26.9°

weather

dewpoint 93 %

mưa nhẹ

2:00 am

25.4° / 26.3°

weather

dewpoint 93 %

mưa nhẹ

3:00 am

25.5° / 26.8°

weather

dewpoint 94 %

mưa nhẹ

4:00 am

25.3° / 25.2°

weather

dewpoint 94 %

mưa vừa

5:00 am

25.3° / 26.1°

weather

dewpoint 94 %

mưa vừa

6:00 am

25.4° / 26.9°

weather

dewpoint 95 %

mưa nhẹ

7:00 am

25.6° / 26.7°

weather

dewpoint 94 %

mưa nhẹ

8:00 am

25.6° / 26°

weather

dewpoint 94 %

mưa nhẹ

Dự báo thời tiết Huyện Tánh Linh - Bình Thuận những ngày tới

temperature
Ngày/đêm

31°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/28°

pressure
Áp suất

1010 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 5:38 pm

wind
Gió
2.57 km/h
dewpoint
Độ ẩm

63%

temperature
Ngày/đêm

27°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

pressure
Áp suất

1010 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 5:37 pm

wind
Gió
3.77 km/h
dewpoint
Độ ẩm

88%

temperature
Ngày/đêm

27°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

pressure
Áp suất

1011 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 5:37 pm

wind
Gió
3.45 km/h
dewpoint
Độ ẩm

87%

temperature
Ngày/đêm

28°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/28°

pressure
Áp suất

1011 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 5:36 pm

wind
Gió
5.14 km/h
dewpoint
Độ ẩm

79%

temperature
Ngày/đêm

28°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/28°

pressure
Áp suất

1011 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 5:36 pm

wind
Gió
4.19 km/h
dewpoint
Độ ẩm

81%

temperature
Ngày/đêm

29°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

pressure
Áp suất

1011 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 5:35 pm

wind
Gió
4.01 km/h
dewpoint
Độ ẩm

76%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Tánh Linh - Bình Thuận trong 12h tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Tánh Linh - Bình Thuận những ngày tới

Lượng mưa Huyện Tánh Linh - Bình Thuận những ngày tới

Chất lượng không khí

Tốt

Chất lượng không khí đạt tiêu chuẩn, và ô nhiễm không khí coi như không hoặc gây rất ít nguy hiểm

CO

297.67

NH3

1.66

NO

0.58

NO2

2.7

O3

9.03

PM10

4.04

PM2.5

3.05

SO2

0.75

Bình minh / Hoàng hôn

5:36 am
5:38 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Tánh Linh

Chào mừng đã ghé trang dự báo thời tiết hôm nay của Huyện Tánh Linh. Mọi thông tin chi tiết về dự báo lượng mưa, nhiệt độ theo giờ sẽ được cập nhật chính xác trên kenhthoitiet.vn.

Dự báo thời tiết huyện Tánh Linh
Dự báo thời tiết huyện Tánh Linh

Tổng quan về Huyện Tánh Linh

Tánh Linh là một huyện miền núi nằm ở phía tây bắc tỉnh Bình Thuận, Việt Nam.

Huyện Tánh Linh nằm ở phía tây tỉnh Bình Thuận, trải dài từ 10°50’24″B đến 11°20’56″B, 107°30’50″Đ đến 107°51’21″Đ, có vị trí địa lý:

  • Phía tây giáp huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai và huyện Đức Linh
  • Phía bắc giáp huyện Đạ Huoai và huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng
  • Phía đông giáp huyện Tánh Linh và huyện Hàm Thuận Bắc
  • Phía nam giáp huyện Hàm Tân và huyện Tánh Linh.

Huyện Tánh Linh được thành lập vào ngày 30 tháng 12 năm 1982 do tách ra từ huyện Đức Linh, khi đó thuộc tỉnh Thuận Hải, gồm 12 xã: Bắc Ruộng, Đồng Kho, Đức Bình, Đức Phú, Đức Tân, Đức Thuận, Gia An, Gia Huynh, Huy Khiêm, La Ngâu, Nghị Đức, Suối Kiết và Lạc Tánh.

Dự báo thời tiết huyện Tánh Linh
Bản đồ hành chính huyện Tánh Linh

Chia xã Bắc Ruộng thành 2 xã: Bắc Ruộng và Măng Tố

Chia xã Suối Kiết thành 2 xã: Suối Kiết và Gia Huynh.

Ngày 26 tháng 12 năm 1991, tỉnh Bình Thuận được tái lập từ tỉnh Thuận Hải cũ, huyện Tánh Linh thuộc tỉnh Bình Thuận.

Ngày 15 tháng 6 năm 1999, chuyển xã Lạc Tánh thành thị trấn Lạc Tánh

Ngày 1 tháng 1 năm 2020, sáp nhập xã Đức Tân vào xã Măng Tố. Huyện Tánh Linh có 1 thị trấn và 12 xã như hiện nay.

Khả năng có mưa tại Huyện Tánh Linh

Những dự báo về khả năng có mưa ở Huyện Tánh Linh được thể hiện qua biểu đồ phần trăm rất trực quan. Giúp bạn dễ dàng so sánh xác suất mưa hôm nay và vài ngày tới để lập kế hoạch thuận tiện hơn cho bạn và gia đình.

Dự báo thời tiết huyện Tánh Linh
Dự báo thời tiết huyện Tánh Linh

Nhiệt độ tại Huyện Tánh Linh

Đầu website hiện có nhiệt độ tại Huyện Tánh Linh, giúp bạn có thể cập nhật tình hình thời tiết tại nơi bạn đang ở theo thời gian thực.

Dự báo thời tiết huyện Tánh Linh
Dự báo thời tiết huyện Tánh Linh

Khu vực dưới là dự báo thời tiết Huyện Tánh Linh ngày mai giúp quý vị nắm được diễn biến thời tiết trong thời gian tới.

Dự báo thời tiết huyện Tánh Linh
Dự báo thời tiết huyện Tánh Linh

Ngoài ra, chúng tôi còn hỗ trợ bạn dự báo thời tiết Huyện Tánh Linh những ngày tới bao gồm:

Danh sách các đơn vị hành chính trực thuộc Huyện Tánh Linh

Thị trấn Lạc Tánh

Xã Bắc Ruộng

Xã Nghị Đức

Xã La Ngâu

Xã Huy Khiêm

Xã Măng Tố

Xã Đức Phú

Xã Đồng Kho

Xã Gia An

Xã Đức Bình

Xã Gia Huynh

Xã Đức Thuận

Xã Suối Kiết

Mở rộng