Dự báo thời tiết Bình Phước 10 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

32°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/26°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:16 am / 5:56 pm

Gió
2.59 km/h
Độ ẩm

47%

temperature
Ngày/đêm

33°/25°

temperature
Sáng/tối

23°/27°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:16 am / 5:56 pm

Gió
2.43 km/h
Độ ẩm

44%

temperature
Ngày/đêm

33°/26°

temperature
Sáng/tối

23°/28°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:15 am / 5:57 pm

Gió
2.43 km/h
Độ ẩm

45%

temperature
Ngày/đêm

33°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/28°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:15 am / 5:57 pm

Gió
1.75 km/h
Độ ẩm

45%

temperature
Ngày/đêm

31°/23°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:15 am / 5:57 pm

Gió
1.16 km/h
Độ ẩm

51%

temperature
Ngày/đêm

33°/25°

temperature
Sáng/tối

23°/27°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:15 am / 5:57 pm

Gió
1.72 km/h
Độ ẩm

42%

temperature
Ngày/đêm

31°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/25°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:15 am / 5:58 pm

Gió
1.21 km/h
Độ ẩm

48%

temperature
Ngày/đêm

34°/26°

temperature
Sáng/tối

23°/28°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:14 am / 5:58 pm

Gió
1.65 km/h
Độ ẩm

38%

temperature
Ngày/đêm

34°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/28°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:14 am / 5:58 pm

Gió
1.5 km/h
Độ ẩm

37%

temperature
Ngày/đêm

35°/26°

temperature
Sáng/tối

24°/29°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:14 am / 5:59 pm

Gió
1.82 km/h
Độ ẩm

36%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Bình Phước 10 ngày tới

Lượng mưa Bình Phước 10 ngày tới

Thời tiết Bình Phước

mây rải rác

27°

mây rải rác

Cảm giác như 28°

Bình minh/Hoàng hôn

06:16/17:56

Thấp/Cao

21°

/

36°

Độ ẩm

54%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

2.54 km/h

Điểm ngưng

17°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

6:16 am
5:56 pm

Bản đồ thời tiết Windy Bình Phước