Dự báo thời tiết Bình Phước 15 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

34°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/30°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 6:03 pm

sức gió
Gió
2.55 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

38%

temperature
Ngày/đêm

31°/24°

temperature
Sáng/tối

26°/26°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 6:03 pm

sức gió
Gió
1.91 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

58%

temperature
Ngày/đêm

33°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/28°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 6:03 pm

sức gió
Gió
2.18 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

47%

temperature
Ngày/đêm

29°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 6:03 pm

sức gió
Gió
2.15 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

65%

temperature
Ngày/đêm

31°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/26°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 6:03 pm

sức gió
Gió
1.78 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

59%

temperature
Ngày/đêm

32°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 6:03 pm

sức gió
Gió
2.11 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

50%

temperature
Ngày/đêm

32°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

áp suất
Áp suất

1012 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 6:03 pm

sức gió
Gió
1.74 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

53%

temperature
Ngày/đêm

33°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/28°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 6:03 pm

sức gió
Gió
1.47 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

42%

temperature
Ngày/đêm

33°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 6:03 pm

sức gió
Gió
1.8 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

46%

temperature
Ngày/đêm

34°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/28°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 6:03 pm

sức gió
Gió
1.8 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

40%

temperature
Ngày/đêm

33°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/28°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 6:03 pm

sức gió
Gió
1.66 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

44%

temperature
Ngày/đêm

34°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/29°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 6:03 pm

sức gió
Gió
1.81 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

41%

temperature
Ngày/đêm

32°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 6:03 pm

sức gió
Gió
1.71 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

54%

temperature
Ngày/đêm

34°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/28°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 6:03 pm

sức gió
Gió
1.58 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

45%

temperature
Ngày/đêm

33°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/29°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:40 am / 6:03 pm

sức gió
Gió
2.3 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

39%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Bình Phước 15 ngày tới

Lượng mưa Bình Phước 15 ngày tới

Thời tiết Bình Phước

mây cụm

23°

mây cụm

Cảm giác như 23°
mặt trời mọc lặn

Bình minh/Hoàng hôn

05:48/18:03

nhiệt độ

Thấp/Cao

23°

/

39°

độ ẩm

Độ ẩm

79%

áp suất

Áp suất

1010 hPa

tầm nhìn

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

0.95 km/h

điểm ngưng

Điểm ngưng

19°

uv

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:48 am
6:03 pm

Bản đồ thời tiết Windy Bình Phước