Dự báo thời tiết Bình Phước 20 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

28°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 5:47 pm

Gió
2.32 km/h
Độ ẩm

88%

temperature
Ngày/đêm

26°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/25°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 5:46 pm

Gió
3.33 km/h
Độ ẩm

97%

temperature
Ngày/đêm

26°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/25°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 5:45 pm

Gió
3.33 km/h
Độ ẩm

96%

temperature
Ngày/đêm

27°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/25°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 5:45 pm

Gió
2.63 km/h
Độ ẩm

94%

temperature
Ngày/đêm

28°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/25°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 5:44 pm

Gió
2 km/h
Độ ẩm

91%

temperature
Ngày/đêm

28°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 5:43 pm

Gió
1.92 km/h
Độ ẩm

86%

temperature
Ngày/đêm

27°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/25°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 5:43 pm

Gió
1.09 km/h
Độ ẩm

91%

temperature
Ngày/đêm

28°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/24°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 5:42 pm

Gió
2.21 km/h
Độ ẩm

90%

temperature
Ngày/đêm

28°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/25°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 5:41 pm

Gió
1.63 km/h
Độ ẩm

89%

temperature
Ngày/đêm

29°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/25°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 5:41 pm

Gió
1.06 km/h
Độ ẩm

86%

temperature
Ngày/đêm

30°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/25°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 5:40 pm

Gió
1.15 km/h
Độ ẩm

83%

temperature
Ngày/đêm

30°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 5:39 pm

Gió
1.8 km/h
Độ ẩm

75%

temperature
Ngày/đêm

29°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 5:39 pm

Gió
1.76 km/h
Độ ẩm

81%

temperature
Ngày/đêm

29°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/25°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 5:38 pm

Gió
2.13 km/h
Độ ẩm

86%

temperature
Ngày/đêm

27°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/25°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 5:38 pm

Gió
2.45 km/h
Độ ẩm

92%

temperature
Ngày/đêm

25°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/24°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 5:37 pm

Gió
2.8 km/h
Độ ẩm

95%

temperature
Ngày/đêm

26°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/25°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 5:36 pm

Gió
3.83 km/h
Độ ẩm

94%

temperature
Ngày/đêm

29°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/25°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 5:36 pm

Gió
2.78 km/h
Độ ẩm

82%

temperature
Ngày/đêm

29°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/25°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 5:35 pm

Gió
2.19 km/h
Độ ẩm

80%

temperature
Ngày/đêm

30°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/25°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 5:35 pm

Gió
2.52 km/h
Độ ẩm

82%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Bình Phước 20 ngày tới


Lượng mưa Bình Phước 20 ngày tới

Thời tiết Bình Phước

mây đen u ám

25°

mây đen u ám

Cảm giác như 26°

Bình minh/Hoàng hôn

05:41/17:47

Thấp/Cao

23°

/

26°

Độ ẩm

96%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

1.22 km/h

Điểm ngưng

24°

UV

2.93

Bình minh / Hoàng hôn

5:41 am
5:47 pm

Bản đồ thời tiết Windy Bình Phước