Thời tiết Dĩ An - Bình Dương theo giờ

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
6.94 km/h
Độ ẩm

57%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
6.66 km/h
Độ ẩm

58%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
5.85 km/h
Độ ẩm

61%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
5.14 km/h
Độ ẩm

64%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
4.31 km/h
Độ ẩm

69%

T6 31/03
Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
3.93 km/h
Độ ẩm

74%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
3.42 km/h
Độ ẩm

77%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
3.15 km/h
Độ ẩm

79%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.56 km/h
Độ ẩm

81%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.25 km/h
Độ ẩm

83%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.89 km/h
Độ ẩm

84%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.81 km/h
Độ ẩm

84%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.64

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.79 km/h
Độ ẩm

79%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.44

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
3.32 km/h
Độ ẩm

70%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.43

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
3.34 km/h
Độ ẩm

61%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.84

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
3.03 km/h
Độ ẩm

53%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.45

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
2.65 km/h
Độ ẩm

47%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

12.33

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
2.18 km/h
Độ ẩm

44%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.17

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
2.18 km/h
Độ ẩm

44%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.75

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
2.74 km/h
Độ ẩm

43%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.82

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
3.37 km/h
Độ ẩm

42%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.19

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
4.14 km/h
Độ ẩm

43%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.44

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
4.88 km/h
Độ ẩm

45%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
5.54 km/h
Độ ẩm

51%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
6.73 km/h
Độ ẩm

59%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
6.6 km/h
Độ ẩm

61%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
5.89 km/h
Độ ẩm

61%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
5.03 km/h
Độ ẩm

63%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
4.08 km/h
Độ ẩm

68%

T7 01/04
Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
3.49 km/h
Độ ẩm

72%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
3.27 km/h
Độ ẩm

75%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
2.97 km/h
Độ ẩm

77%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
2.58 km/h
Độ ẩm

79%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
2.03 km/h
Độ ẩm

80%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.48 km/h
Độ ẩm

81%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.24 km/h
Độ ẩm

82%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.72

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
2.08 km/h
Độ ẩm

74%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.66

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
3.17 km/h
Độ ẩm

63%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.92

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
3.31 km/h
Độ ẩm

54%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.62

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
2.85 km/h
Độ ẩm

48%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

12.75

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
2.13 km/h
Độ ẩm

42%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

13.74

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
1.23 km/h
Độ ẩm

38%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

12.45

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
0.9 km/h
Độ ẩm

34%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.32

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
0.89 km/h
Độ ẩm

31%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.54

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
0.98 km/h
Độ ẩm

30%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.35

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
2.91 km/h
Độ ẩm

31%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.5

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
6.23 km/h
Độ ẩm

38%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
7.53 km/h
Độ ẩm

46%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Dĩ An - Bình Dương trong 12h tới

Thời tiết Dĩ An

mây đen u ám

29°

mây đen u ám

Cảm giác như 31°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

05:52/18:05

nhiệt độ

Thấp/Cao

25°

/

36°

Độ ẩm

57%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

6.94 km/h

Điểm ngưng

20°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:52 am
6:05 pm

Bản đồ thời tiết Windy Dĩ An