Dự báo thời tiết Dĩ An - Bình Dương 5 ngày tới

Hiện tại
mưa nhẹ
30°

mưa nhẹ

Cảm giác như 31°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.6°/35.3°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  91.3%
 • Lượng mưa
  8.62 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  30.3°/26.8°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.4°/34°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  6.14 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:52/18:05
T6 31/03
mưa nhẹ
33°

mưa nhẹ

Cảm giác như 36°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.9°/35.5°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  87.6%
 • Lượng mưa
  0.88 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  33.9°/26°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.8°/33.1°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  6.59 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:52/18:05
T7 01/04
mây cụm
33°

mây cụm

Cảm giác như 36°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.2°/37°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  49%
 • Lượng mưa
  0.6 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  33.9°/28.7°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.2°/36.9°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  7.35 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:51/18:05
CN 02/04
mưa nhẹ
32°

mưa nhẹ

Cảm giác như 34°

 • temperature
  Thấp/Cao
  26°/36.7°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  41.5%
 • Lượng mưa
  1.61 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  32.6°/28.1°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.4°/35.7°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  6.09 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:51/18:05
T2 03/04
mưa nhẹ
32°

mưa nhẹ

Cảm giác như 34°

 • temperature
  Thấp/Cao
  26.5°/36.7°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  76%
 • Lượng mưa
  1.65 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  32.7°/28.2°
 • temperature
  Sáng/Tối
  26.2°/34.6°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  5.98 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:50/18:05

Nhiệt độ và khả năng có mưa Dĩ An - Bình Dương 5 ngày tới

Lượng mưa Dĩ An - Bình Dương 5 ngày tới

Thời tiết Dĩ An

mây đen u ám

24°

mây đen u ám

Cảm giác như 25°

Bình minh/Hoàng hôn

05:52/18:05

Thấp/Cao

24°

/

35°

Độ ẩm

81%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.18 km/h

Điểm ngưng

21°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:52 am
6:05 pm

Bản đồ thời tiết Windy Dĩ An