Dự báo thời tiết Dĩ An - Bình Dương 20 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

35°/28°

temperature
Sáng/tối

26°/30°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:52 am / 6:05 pm

Gió
2.4 km/h
Độ ẩm

39%

temperature
Ngày/đêm

36°/28°

temperature
Sáng/tối

26°/31°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 6:05 pm

Gió
3.05 km/h
Độ ẩm

34%

temperature
Ngày/đêm

33°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 6:05 pm

Gió
2.28 km/h
Độ ẩm

44%

temperature
Ngày/đêm

33°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/30°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 6:05 pm

Gió
3.22 km/h
Độ ẩm

48%

temperature
Ngày/đêm

33°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 6:05 pm

Gió
1.8 km/h
Độ ẩm

49%

temperature
Ngày/đêm

34°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/29°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 6:05 pm

Gió
2.01 km/h
Độ ẩm

47%

temperature
Ngày/đêm

33°/28°

temperature
Sáng/tối

26°/30°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 6:05 pm

Gió
2.64 km/h
Độ ẩm

49%

temperature
Ngày/đêm

36°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/30°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 6:05 pm

Gió
2.64 km/h
Độ ẩm

36%

temperature
Ngày/đêm

36°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/29°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 6:05 pm

Gió
1.89 km/h
Độ ẩm

39%

temperature
Ngày/đêm

33°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/29°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 6:05 pm

Gió
2.04 km/h
Độ ẩm

47%

temperature
Ngày/đêm

33°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/29°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 6:05 pm

Gió
2.04 km/h
Độ ẩm

46%

temperature
Ngày/đêm

34°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/29°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 6:05 pm

Gió
1.42 km/h
Độ ẩm

42%

temperature
Ngày/đêm

35°/28°

temperature
Sáng/tối

26°/30°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 6:05 pm

Gió
2.31 km/h
Độ ẩm

37%

temperature
Ngày/đêm

35°/28°

temperature
Sáng/tối

26°/31°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 6:05 pm

Gió
2.56 km/h
Độ ẩm

31%

temperature
Ngày/đêm

36°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/30°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 6:05 pm

Gió
2.55 km/h
Độ ẩm

25%

temperature
Ngày/đêm

37°/29°

temperature
Sáng/tối

26°/31°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 6:05 pm

Gió
2.41 km/h
Độ ẩm

28%

temperature
Ngày/đêm

33°/28°

temperature
Sáng/tối

27°/30°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 6:05 pm

Gió
2.41 km/h
Độ ẩm

37%

temperature
Ngày/đêm

37°/29°

temperature
Sáng/tối

27°/32°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 6:05 pm

Gió
2.44 km/h
Độ ẩm

29%

temperature
Ngày/đêm

34°/28°

temperature
Sáng/tối

28°/30°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 6:05 pm

Gió
2.44 km/h
Độ ẩm

39%

temperature
Ngày/đêm

32°/28°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 6:05 pm

Gió
2.21 km/h
Độ ẩm

49%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Dĩ An - Bình Dương 20 ngày tới


Lượng mưa Dĩ An - Bình Dương 20 ngày tới

Thời tiết Dĩ An

mây cụm

27°

mây cụm

Cảm giác như 28°

Bình minh/Hoàng hôn

05:52/18:05

Thấp/Cao

25°

/

34°

Độ ẩm

65%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

5 km/h

Điểm ngưng

20°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:52 am
6:05 pm

Bản đồ thời tiết Windy Dĩ An