Dự báo thời tiết Dĩ An - Bình Dương 20 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

30°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 5:44 pm

Gió
1.88 km/h
Độ ẩm

80%

temperature
Ngày/đêm

31°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 5:44 pm

Gió
1.63 km/h
Độ ẩm

76%

temperature
Ngày/đêm

28°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/26°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 5:43 pm

Gió
2.29 km/h
Độ ẩm

89%

temperature
Ngày/đêm

27°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 5:42 pm

Gió
3.33 km/h
Độ ẩm

92%

temperature
Ngày/đêm

29°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/26°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 5:42 pm

Gió
1.31 km/h
Độ ẩm

84%

temperature
Ngày/đêm

29°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/26°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 5:41 pm

Gió
1.88 km/h
Độ ẩm

81%

temperature
Ngày/đêm

29°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 5:41 pm

Gió
2.16 km/h
Độ ẩm

81%

temperature
Ngày/đêm

29°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 5:40 pm

Gió
1.52 km/h
Độ ẩm

84%

temperature
Ngày/đêm

30°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 5:39 pm

Gió
1.22 km/h
Độ ẩm

78%

temperature
Ngày/đêm

29°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 5:39 pm

Gió
1.97 km/h
Độ ẩm

77%

temperature
Ngày/đêm

29°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 5:38 pm

Gió
1.81 km/h
Độ ẩm

82%

temperature
Ngày/đêm

28°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 5:38 pm

Gió
1.47 km/h
Độ ẩm

86%

temperature
Ngày/đêm

28°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/26°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 5:37 pm

Gió
1.78 km/h
Độ ẩm

87%

temperature
Ngày/đêm

28°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 5:37 pm

Gió
1.47 km/h
Độ ẩm

84%

temperature
Ngày/đêm

28°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 5:36 pm

Gió
1.38 km/h
Độ ẩm

83%

temperature
Ngày/đêm

29°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 5:36 pm

Gió
1.34 km/h
Độ ẩm

77%

temperature
Ngày/đêm

30°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/25°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 5:35 pm

Gió
1.73 km/h
Độ ẩm

72%

temperature
Ngày/đêm

30°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 5:35 pm

Gió
2.18 km/h
Độ ẩm

71%

temperature
Ngày/đêm

31°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/25°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 5:34 pm

Gió
1.84 km/h
Độ ẩm

65%

temperature
Ngày/đêm

30°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/25°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 5:34 pm

Gió
1.48 km/h
Độ ẩm

70%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Dĩ An - Bình Dương 20 ngày tới


Lượng mưa Dĩ An - Bình Dương 20 ngày tới

Thời tiết Dĩ An

mưa nhẹ

26°

mưa nhẹ

Cảm giác như 27°

Bình minh/Hoàng hôn

05:43/17:44

Thấp/Cao

24°

/

27°

Độ ẩm

92%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

3.51 km/h

Điểm ngưng

24°

UV

3.61

Bình minh / Hoàng hôn

5:43 am
5:44 pm

Bản đồ thời tiết Windy Dĩ An