Thời tiết Biển Bãi Dài - Bình Định - Bình Định

mây rải rác

25°

mây rải rác

Cảm giác như 26°
Nhiệt độ tại Biển Bãi Dài - Bình Định - Bình Định
Thấp/Cao

22.2°

/

27.5°

Độ ẩm tại Biển Bãi Dài - Bình Định - Bình Định
Độ ẩm

91.5%

Tầm nhìn tại Biển Bãi Dài - Bình Định - Bình Định
Tầm nhìn

10 km

Gió tại Biển Bãi Dài - Bình Định - Bình Định
Gió

5.5 km/h

Điểm ngưng tại Biển Bãi Dài - Bình Định - Bình Định
Điểm ngưng

23.9°

Tia UV tại Biển Bãi Dài - Bình Định - Bình Định
UV

0

Nhiệt độ Biển Bãi Dài - Bình Định - Bình Định

Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Biển Bãi Dài - Bình Định - Bình Định
25.4° / 26.7°
Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Biển Bãi Dài - Bình Định - Bình Định
24.7° / 26.3°
Sáng
Nhiệt độ sáng tại Biển Bãi Dài - Bình Định - Bình Định
23.3° / 24.6°
Tối
Nhiệt độ đêm tại Biển Bãi Dài - Bình Định - Bình Định
25.8° / 26.6°

Thời tiết Biển Bãi Dài - Bình Định - Bình Định theo giờ

7:00 pm

25.3° / 26.2°

weather

dewpoint 91 %

mây rải rác

8:00 pm

26° / 26.5°

weather

dewpoint 91 %

mây rải rác

9:00 pm

25° / 26.7°

weather

dewpoint 90 %

mưa nhẹ

10:00 pm

25.2° / 26°

weather

dewpoint 90 %

mây rải rác

11:00 pm

25.8° / 27°

weather

dewpoint 90 %

mây rải rác

12:00 am

24.8° / 25.5°

weather

dewpoint 90 %

mây rải rác

1:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 91 %

mây cụm

2:00 am

24.8° / 25.4°

weather

dewpoint 91 %

mây đen u ám

3:00 am

24.4° / 25.8°

weather

dewpoint 91 %

mưa nhẹ

4:00 am

24.7° / 25.9°

weather

dewpoint 90 %

mây đen u ám

5:00 am

25° / 25.2°

weather

dewpoint 90 %

mây đen u ám

6:00 am

25.7° / 25.1°

weather

dewpoint 90 %

mưa nhẹ

7:00 am

25.9° / 26.8°

weather

dewpoint 90 %

mưa nhẹ

8:00 am

26.6° / 27.4°

weather

dewpoint 89 %

mưa nhẹ

9:00 am

26.8° / 27.7°

weather

dewpoint 89 %

mưa nhẹ

10:00 am

26.7° / 26.7°

weather

dewpoint 88 %

mưa nhẹ

11:00 am

27° / 26.1°

weather

dewpoint 87 %

mưa nhẹ

12:00 pm

26.1° / 26.7°

weather

dewpoint 87 %

mưa nhẹ

1:00 pm

26.6° / 26.9°

weather

dewpoint 86 %

mưa nhẹ

2:00 pm

26.7° / 26.8°

weather

dewpoint 86 %

mưa nhẹ

3:00 pm

26° / 26.5°

weather

dewpoint 86 %

mưa nhẹ

4:00 pm

26.1° / 26.2°

weather

dewpoint 88 %

mưa nhẹ

5:00 pm

25° / 26.3°

weather

dewpoint 90 %

mưa nhẹ

6:00 pm

26° / 26.2°

weather

dewpoint 90 %

mưa nhẹ

7:00 pm

25.7° / 26.2°

weather

dewpoint 90 %

mưa nhẹ

8:00 pm

25.1° / 26.5°

weather

dewpoint 90 %

mưa nhẹ

9:00 pm

25.1° / 26.5°

weather

dewpoint 90 %

mưa nhẹ

10:00 pm

25.8° / 25.2°

weather

dewpoint 91 %

mưa nhẹ

11:00 pm

25.4° / 25.8°

weather

dewpoint 90 %

mưa nhẹ

12:00 am

24.5° / 25.1°

weather

dewpoint 91 %

mưa nhẹ

1:00 am

24.1° / 25.3°

weather

dewpoint 91 %

mưa nhẹ

2:00 am

24° / 25.4°

weather

dewpoint 91 %

mưa nhẹ

3:00 am

25.6° / 25°

weather

dewpoint 91 %

mưa vừa

4:00 am

26° / 26.1°

weather

dewpoint 91 %

mưa vừa

5:00 am

25.7° / 26.9°

weather

dewpoint 92 %

mưa vừa

6:00 am

25.1° / 26.4°

weather

dewpoint 91 %

mưa vừa

7:00 am

25° / 26.5°

weather

dewpoint 91 %

mưa vừa

8:00 am

25.7° / 27°

weather

dewpoint 92 %

mưa vừa

9:00 am

27° / 27°

weather

dewpoint 91 %

mưa vừa

10:00 am

26.6° / 26.9°

weather

dewpoint 90 %

mưa vừa

11:00 am

26.3° / 26.2°

weather

dewpoint 90 %

mưa vừa

12:00 pm

26.5° / 27°

weather

dewpoint 90 %

mưa vừa

1:00 pm

26° / 26°

weather

dewpoint 90 %

mưa vừa

2:00 pm

26° / 27°

weather

dewpoint 90 %

mưa vừa

3:00 pm

26.3° / 27.3°

weather

dewpoint 90 %

mưa vừa

4:00 pm

26.6° / 27.4°

weather

dewpoint 91 %

mưa vừa

5:00 pm

25.7° / 26.7°

weather

dewpoint 91 %

mưa vừa

6:00 pm

25.9° / 26.2°

weather

dewpoint 92 %

mưa vừa

Dự báo thời tiết Biển Bãi Dài - Bình Định - Bình Định những ngày tới

temperature
Ngày/đêm

26°/25°

temperature
Sáng/tối

23°/25°

pressure
Áp suất

1014 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
6.35 km/h
dewpoint
Độ ẩm

83%

temperature
Ngày/đêm

26°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/25°

pressure
Áp suất

1014 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
6.45 km/h
dewpoint
Độ ẩm

87%

temperature
Ngày/đêm

26°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/25°

pressure
Áp suất

1014 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
6.21 km/h
dewpoint
Độ ẩm

90%

temperature
Ngày/đêm

26°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/25°

pressure
Áp suất

1014 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
7.44 km/h
dewpoint
Độ ẩm

89%

temperature
Ngày/đêm

26°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/25°

pressure
Áp suất

1014 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
6.62 km/h
dewpoint
Độ ẩm

90%

temperature
Ngày/đêm

27°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

pressure
Áp suất

1014 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
4.96 km/h
dewpoint
Độ ẩm

84%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Biển Bãi Dài - Bình Định - Bình Định trong 12h tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Biển Bãi Dài - Bình Định - Bình Định những ngày tới

Lượng mưa Biển Bãi Dài - Bình Định - Bình Định những ngày tới

Chất lượng không khí

Khá

Chất lượng không khí ở mức chấp nhận được. Tuy nhiên, một số chất gây ô nhiễm có thể ảnh hưởng tới sức khỏe của những người nhạy cảm với không khí bị ô nhiễm

CO

307.98

NH3

2.43

NO

0

NO2

3.3

O3

80.39

PM10

15.33

PM2.5

14.81

SO2

1.49

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Biển Bãi Dài - Bình Định