Dự báo thời tiết Huyện Quế Võ - Bắc Ninh 5 ngày tới

Hiện tại
mưa vừa
25°

mưa vừa

Cảm giác như 26°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.1°/30.4°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.9%
 • Lượng mưa
  12.64 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  25.6°/27.2°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.2°/29.5°
 • pressure
  Áp suất
  1008 hPa
 • wind
  Gió
  4.07 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
CN 26/05
mưa vừa
28°

mưa vừa

Cảm giác như 31°

 • temperature
  Thấp/Cao
  26.2°/30.6°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  59.1%
 • Lượng mưa
  4.49 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  28.5°/27.9°
 • temperature
  Sáng/Tối
  26.2°/30.1°
 • pressure
  Áp suất
  1006 hPa
 • wind
  Gió
  3.21 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T2 27/05
mây đen u ám
28°

mây đen u ám

Cảm giác như 33°

 • temperature
  Thấp/Cao
  26°/29.6°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  6%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  28.4°/27.7°
 • temperature
  Sáng/Tối
  26.9°/29.3°
 • pressure
  Áp suất
  1002 hPa
 • wind
  Gió
  2.52 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T3 28/05
mây đen u ám
32°

mây đen u ám

Cảm giác như 39°

 • temperature
  Thấp/Cao
  27°/34°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  14.4%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  32.3°/28.3°
 • temperature
  Sáng/Tối
  26.3°/34.5°
 • pressure
  Áp suất
  1001 hPa
 • wind
  Gió
  3.86 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T4 29/05
mưa nhẹ
31°

mưa nhẹ

Cảm giác như 37°

 • temperature
  Thấp/Cao
  28°/35°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  51%
 • Lượng mưa
  1.44 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  31.5°/30°
 • temperature
  Sáng/Tối
  27.9°/35.6°
 • pressure
  Áp suất
  1001 hPa
 • wind
  Gió
  3.64 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Quế Võ - Bắc Ninh 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Quế Võ - Bắc Ninh 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Quế Võ

mưa nhẹ

27°

mưa nhẹ

Cảm giác như 31°

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/18:00

Thấp/Cao

25°

/

30°

Độ ẩm

91%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

3 km/h

Điểm ngưng

25°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Quế Võ