Dự báo thời tiết Huyện Quế Võ - Bắc Ninh 5 ngày tới

Hiện tại
mưa nhẹ
28°

mưa nhẹ

Cảm giác như 29°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24°/28.2°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  96.3%
 • Lượng mưa
  2.15 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  28.8°/23.5°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.2°/26.3°
 • pressure
  Áp suất
  1009 hPa
 • wind
  Gió
  6.61 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:55/18:07
CN 26/03
mưa nhẹ
25°

mưa nhẹ

Cảm giác như 25°

 • temperature
  Thấp/Cao
  20.8°/26.8°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  55.6%
 • Lượng mưa
  0.47 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  25.1°/22.3°
 • temperature
  Sáng/Tối
  20°/24°
 • pressure
  Áp suất
  1012 hPa
 • wind
  Gió
  4.35 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:54/18:08
T2 27/03
mưa nhẹ
20°

mưa nhẹ

Cảm giác như 20°

 • temperature
  Thấp/Cao
  18°/22.1°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  97.6%
 • Lượng mưa
  7.97 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  20.1°/18.8°
 • temperature
  Sáng/Tối
  21.1°/18.7°
 • pressure
  Áp suất
  1014 hPa
 • wind
  Gió
  5.34 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:53/18:08
T3 28/03
mưa nhẹ
17°

mưa nhẹ

Cảm giác như 17°

 • temperature
  Thấp/Cao
  17.8°/18.5°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  92.6%
 • Lượng mưa
  8.21 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  17.3°/18.2°
 • temperature
  Sáng/Tối
  17.9°/17.4°
 • pressure
  Áp suất
  1015 hPa
 • wind
  Gió
  4.31 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:52/18:08
T4 29/03
mưa nhẹ
21°

mưa nhẹ

Cảm giác như 21°

 • temperature
  Thấp/Cao
  17.1°/21.8°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  93.1%
 • Lượng mưa
  5.52 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  21.7°/20.8°
 • temperature
  Sáng/Tối
  18.1°/21°
 • pressure
  Áp suất
  1013 hPa
 • wind
  Gió
  3.41 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:52/18:08

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Quế Võ - Bắc Ninh 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Quế Võ - Bắc Ninh 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Quế Võ

mây cụm

26°

mây cụm

Cảm giác như 26°

Bình minh/Hoàng hôn

05:55/18:07

Thấp/Cao

23°

/

28°

Độ ẩm

70%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

6.12 km/h

Điểm ngưng

20°

UV

2.1

Bình minh / Hoàng hôn

5:55 am
6:07 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Quế Võ