Dự báo thời tiết Huyện Quế Võ - Bắc Ninh 15 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

22°/20°

temperature
Sáng/tối

19°/21°

áp suất
Áp suất

1012 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 6:09 pm

sức gió
Gió
2.72 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

82%

temperature
Ngày/đêm

24°/22°

temperature
Sáng/tối

20°/23°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 6:09 pm

sức gió
Gió
2.59 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

82%

temperature
Ngày/đêm

29°/23°

temperature
Sáng/tối

22°/25°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 6:09 pm

sức gió
Gió
3.62 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

71%

temperature
Ngày/đêm

30°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/27°

áp suất
Áp suất

1006 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 6:10 pm

sức gió
Gió
3.82 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

66%

temperature
Ngày/đêm

32°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/27°

áp suất
Áp suất

1004 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 6:10 pm

sức gió
Gió
5.17 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

52%

temperature
Ngày/đêm

29°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

áp suất
Áp suất

1007 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 6:10 pm

sức gió
Gió
3.16 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

71%

temperature
Ngày/đêm

20°/17°

temperature
Sáng/tối

23°/18°

áp suất
Áp suất

1014 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 6:11 pm

sức gió
Gió
4.35 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

90%

temperature
Ngày/đêm

20°/18°

temperature
Sáng/tối

17°/19°

áp suất
Áp suất

1015 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 6:11 pm

sức gió
Gió
2.5 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

77%

temperature
Ngày/đêm

22°/20°

temperature
Sáng/tối

18°/21°

áp suất
Áp suất

1015 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 6:11 pm

sức gió
Gió
2.93 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

78%

temperature
Ngày/đêm

21°/21°

temperature
Sáng/tối

20°/21°

áp suất
Áp suất

1015 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 6:11 pm

sức gió
Gió
2.15 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

92%

temperature
Ngày/đêm

23°/22°

temperature
Sáng/tối

21°/22°

áp suất
Áp suất

1014 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 6:12 pm

sức gió
Gió
1.55 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

91%

temperature
Ngày/đêm

27°/23°

temperature
Sáng/tối

22°/24°

áp suất
Áp suất

1012 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 6:12 pm

sức gió
Gió
3.27 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

80%

temperature
Ngày/đêm

29°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/26°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:40 am / 6:12 pm

sức gió
Gió
3.74 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

65%

temperature
Ngày/đêm

31°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/27°

áp suất
Áp suất

1005 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:39 am / 6:13 pm

sức gió
Gió
3.68 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

56%

temperature
Ngày/đêm

33°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/28°

áp suất
Áp suất

1005 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:38 am / 6:13 pm

sức gió
Gió
3.51 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

49%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Quế Võ - Bắc Ninh 15 ngày tới

Lượng mưa Huyện Quế Võ - Bắc Ninh 15 ngày tới

Thời tiết Huyện Quế Võ

mây đen u ám

21°

mây đen u ám

Cảm giác như 21°
mặt trời mọc lặn

Bình minh/Hoàng hôn

05:51/18:09

nhiệt độ

Thấp/Cao

19°

/

24°

độ ẩm

Độ ẩm

74%

áp suất

Áp suất

1011 hPa

tầm nhìn

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

1.93 km/h

điểm ngưng

Điểm ngưng

16°

uv

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:51 am
6:09 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Quế Võ