Thời tiết Huyện Quế Võ - Bắc Ninh theo giờ

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
3.66 km/h
Độ ẩm

84%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
3.2 km/h
Độ ẩm

85%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
2.94 km/h
Độ ẩm

86%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2.65 km/h
Độ ẩm

87%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2.23 km/h
Độ ẩm

88%

T3 03/10
Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.78 km/h
Độ ẩm

90%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.53 km/h
Độ ẩm

92%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.54 km/h
Độ ẩm

92%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.49 km/h
Độ ẩm

93%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.07 km/h
Độ ẩm

94%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.78 km/h
Độ ẩm

94%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.03 km/h
Độ ẩm

95%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.43

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.2 km/h
Độ ẩm

89%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.8

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.3 km/h
Độ ẩm

82%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.23

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.98 km/h
Độ ẩm

74%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

7.08

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.57 km/h
Độ ẩm

65%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.4

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.83 km/h
Độ ẩm

58%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

10.17

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.05 km/h
Độ ẩm

54%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.16

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.22 km/h
Độ ẩm

51%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.81

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.49 km/h
Độ ẩm

50%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.92

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.85 km/h
Độ ẩm

50%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.56

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.84 km/h
Độ ẩm

52%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.33

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.05 km/h
Độ ẩm

61%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.43 km/h
Độ ẩm

65%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
3.21 km/h
Độ ẩm

70%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
3.6 km/h
Độ ẩm

79%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
3.33 km/h
Độ ẩm

82%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.99 km/h
Độ ẩm

84%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.43 km/h
Độ ẩm

86%

T4 04/10
Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.99 km/h
Độ ẩm

88%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.57 km/h
Độ ẩm

89%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.33 km/h
Độ ẩm

90%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1 km/h
Độ ẩm

91%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.8 km/h
Độ ẩm

92%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.4 km/h
Độ ẩm

92%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.44 km/h
Độ ẩm

93%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.43

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.34 km/h
Độ ẩm

88%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.76

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.34 km/h
Độ ẩm

81%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.17

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.99 km/h
Độ ẩm

73%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

7

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.54 km/h
Độ ẩm

64%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.24

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.48 km/h
Độ ẩm

59%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

10

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.14 km/h
Độ ẩm

55%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.01

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.29 km/h
Độ ẩm

53%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.79

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.2 km/h
Độ ẩm

51%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.9

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.2 km/h
Độ ẩm

51%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.55

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.22 km/h
Độ ẩm

52%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.32

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.25 km/h
Độ ẩm

61%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
3.05 km/h
Độ ẩm

68%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Quế Võ - Bắc Ninh trong 12h tới

Thời tiết Huyện Quế Võ

mưa vừa

29°

mưa vừa

Cảm giác như 36°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

05:46/17:43

nhiệt độ

Thấp/Cao

24°

/

33°

Độ ẩm

85%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.2 km/h

Điểm ngưng

26°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:46 am
5:43 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Quế Võ