Thời tiết Xã Giáo Hiệu - Huyện Pác Nặm

mây đen u ám

30.9°

mây đen u ám

Cảm giác như 37°
Nhiệt độ tại Xã Giáo Hiệu - Huyện Pác Nặm
Thấp/Cao

25°

/

30.7°

Độ ẩm tại Xã Giáo Hiệu - Huyện Pác Nặm
Độ ẩm

83.6%

Tầm nhìn tại Xã Giáo Hiệu - Huyện Pác Nặm
Tầm nhìn

10 km

Gió tại Xã Giáo Hiệu - Huyện Pác Nặm
Gió

0.83 km/h

Điểm ngưng tại Xã Giáo Hiệu - Huyện Pác Nặm
Điểm ngưng

26.3°

Tia UV tại Xã Giáo Hiệu - Huyện Pác Nặm
UV

5.07

Nhiệt độ Xã Giáo Hiệu - Huyện Pác Nặm

Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Xã Giáo Hiệu - Huyện Pác Nặm
28.4° / 36.3°
Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Xã Giáo Hiệu - Huyện Pác Nặm
24.2° / 26.4°
Sáng
Nhiệt độ sáng tại Xã Giáo Hiệu - Huyện Pác Nặm
25.1° / 26.5°
Tối
Nhiệt độ đêm tại Xã Giáo Hiệu - Huyện Pác Nặm
28.8° / 34.7°

Thời tiết Xã Giáo Hiệu - Huyện Pác Nặm theo giờ

12:00 pm

29.6° / 36.6°

weather

dewpoint 85 %

mưa nhẹ

1:00 pm

30.3° / 37.9°

weather

dewpoint 83 %

mây đen u ám

2:00 pm

30.4° / 37.8°

weather

dewpoint 81 %

mây đen u ám

3:00 pm

29.8° / 36.2°

weather

dewpoint 85 %

mây đen u ám

4:00 pm

29.1° / 36.4°

weather

dewpoint 86 %

mây đen u ám

5:00 pm

28° / 34.6°

weather

dewpoint 91 %

mây đen u ám

6:00 pm

27.3° / 31.1°

weather

dewpoint 95 %

mây đen u ám

7:00 pm

26.5° / 26.9°

weather

dewpoint 97 %

mây đen u ám

8:00 pm

26.7° / 28°

weather

dewpoint 98 %

mây đen u ám

9:00 pm

26.1° / 28°

weather

dewpoint 98 %

mây đen u ám

10:00 pm

26° / 27.2°

weather

dewpoint 98 %

mây đen u ám

11:00 pm

25.6° / 26.8°

weather

dewpoint 99 %

mây đen u ám

12:00 am

25° / 26.9°

weather

dewpoint 99 %

mây đen u ám

1:00 am

25.1° / 26.7°

weather

dewpoint 99 %

mây đen u ám

2:00 am

25.3° / 26.7°

weather

dewpoint 99 %

mây đen u ám

3:00 am

26° / 26.7°

weather

dewpoint 99 %

mây đen u ám

4:00 am

25.9° / 26.9°

weather

dewpoint 99 %

mây đen u ám

5:00 am

26° / 26.2°

weather

dewpoint 99 %

mây đen u ám

6:00 am

26° / 26.5°

weather

dewpoint 97 %

mây đen u ám

7:00 am

26.6° / 26.6°

weather

dewpoint 93 %

mây đen u ám

8:00 am

27.2° / 32.4°

weather

dewpoint 89 %

mây đen u ám

9:00 am

28.8° / 33.9°

weather

dewpoint 85 %

mây đen u ám

10:00 am

29.3° / 34.6°

weather

dewpoint 83 %

mây đen u ám

11:00 am

30.5° / 36.3°

weather

dewpoint 78 %

mây đen u ám

12:00 pm

32° / 39.5°

weather

dewpoint 67 %

mây đen u ám

1:00 pm

34.2° / 41.4°

weather

dewpoint 61 %

mây đen u ám

2:00 pm

34.7° / 41.7°

weather

dewpoint 61 %

mây đen u ám

3:00 pm

33.7° / 40.8°

weather

dewpoint 65 %

mây đen u ám

4:00 pm

33.3° / 40.5°

weather

dewpoint 64 %

mây đen u ám

5:00 pm

32.4° / 39.4°

weather

dewpoint 70 %

mây đen u ám

6:00 pm

31° / 37.1°

weather

dewpoint 81 %

mây cụm

7:00 pm

28.4° / 34.7°

weather

dewpoint 87 %

mây đen u ám

8:00 pm

28.4° / 33.9°

weather

dewpoint 88 %

mây đen u ám

9:00 pm

27.7° / 32.9°

weather

dewpoint 91 %

mưa nhẹ

10:00 pm

27.1° / 31.2°

weather

dewpoint 95 %

mưa vừa

11:00 pm

26.5° / 27°

weather

dewpoint 97 %

mưa vừa

12:00 am

26.9° / 26.9°

weather

dewpoint 98 %

mưa vừa

1:00 am

26.3° / 26.8°

weather

dewpoint 98 %

mưa nhẹ

2:00 am

27° / 26.3°

weather

dewpoint 98 %

mây đen u ám

3:00 am

27° / 26.7°

weather

dewpoint 98 %

mây đen u ám

4:00 am

26.7° / 27.4°

weather

dewpoint 98 %

mây đen u ám

5:00 am

26.6° / 27.7°

weather

dewpoint 98 %

mây đen u ám

6:00 am

26.2° / 26.7°

weather

dewpoint 97 %

mây đen u ám

7:00 am

27.9° / 31.6°

weather

dewpoint 96 %

mây đen u ám

8:00 am

28.3° / 33°

weather

dewpoint 94 %

mưa nhẹ

9:00 am

29.3° / 36.4°

weather

dewpoint 89 %

mưa vừa

10:00 am

29.4° / 36.9°

weather

dewpoint 89 %

mưa vừa

11:00 am

29.7° / 37°

weather

dewpoint 90 %

mưa vừa

Dự báo thời tiết Xã Giáo Hiệu - Huyện Pác Nặm những ngày tới

temperature
Ngày/đêm

29°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/28°

pressure
Áp suất

1003 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
1.18 km/h
dewpoint
Độ ẩm

86%

temperature
Ngày/đêm

30°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/32°

pressure
Áp suất

1002 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
1.76 km/h
dewpoint
Độ ẩm

78%

temperature
Ngày/đêm

29°/23°

temperature
Sáng/tối

26°/24°

pressure
Áp suất

1004 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
2.28 km/h
dewpoint
Độ ẩm

90%

temperature
Ngày/đêm

26°/24°

temperature
Sáng/tối

22°/30°

pressure
Áp suất

1009 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
0.82 km/h
dewpoint
Độ ẩm

81%

temperature
Ngày/đêm

32°/26°

temperature
Sáng/tối

23°/31°

pressure
Áp suất

1007 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
0.98 km/h
dewpoint
Độ ẩm

53%

temperature
Ngày/đêm

30°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/30°

pressure
Áp suất

1006 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
0.82 km/h
dewpoint
Độ ẩm

83%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Xã Giáo Hiệu - Huyện Pác Nặm trong 12h tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Xã Giáo Hiệu - Huyện Pác Nặm những ngày tới

Lượng mưa Xã Giáo Hiệu - Huyện Pác Nặm những ngày tới