Thời tiết Xã Mỹ Thanh - Huyện Bạch Thông

mây đen u ám

31.8°

mây đen u ám

Cảm giác như 38°
Nhiệt độ tại Xã Mỹ Thanh - Huyện Bạch Thông
Thấp/Cao

24.5°

/

31°

Độ ẩm tại Xã Mỹ Thanh - Huyện Bạch Thông
Độ ẩm

77.9%

Tầm nhìn tại Xã Mỹ Thanh - Huyện Bạch Thông
Tầm nhìn

10 km

Gió tại Xã Mỹ Thanh - Huyện Bạch Thông
Gió

1.18 km/h

Điểm ngưng tại Xã Mỹ Thanh - Huyện Bạch Thông
Điểm ngưng

26.6°

Tia UV tại Xã Mỹ Thanh - Huyện Bạch Thông
UV

4.51

Nhiệt độ Xã Mỹ Thanh - Huyện Bạch Thông

Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Xã Mỹ Thanh - Huyện Bạch Thông
28° / 36.9°
Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Xã Mỹ Thanh - Huyện Bạch Thông
24.8° / 26.1°
Sáng
Nhiệt độ sáng tại Xã Mỹ Thanh - Huyện Bạch Thông
25.6° / 26.7°
Tối
Nhiệt độ đêm tại Xã Mỹ Thanh - Huyện Bạch Thông
29.6° / 36.9°

Thời tiết Xã Mỹ Thanh - Huyện Bạch Thông theo giờ

2:00 pm

31.5° / 38.1°

weather

dewpoint 77 %

mưa nhẹ

3:00 pm

30.5° / 37.5°

weather

dewpoint 79 %

mây đen u ám

4:00 pm

30.1° / 37.8°

weather

dewpoint 82 %

mưa nhẹ

5:00 pm

29.7° / 36.8°

weather

dewpoint 86 %

mây đen u ám

6:00 pm

28.1° / 33.6°

weather

dewpoint 92 %

mây đen u ám

7:00 pm

26.9° / 26.3°

weather

dewpoint 97 %

mây đen u ám

8:00 pm

26.9° / 27.2°

weather

dewpoint 98 %

mây đen u ám

9:00 pm

26° / 27.2°

weather

dewpoint 98 %

mây đen u ám

10:00 pm

26.8° / 27.2°

weather

dewpoint 98 %

mây đen u ám

11:00 pm

26° / 26.9°

weather

dewpoint 99 %

mây đen u ám

12:00 am

25.9° / 26.1°

weather

dewpoint 99 %

mây đen u ám

1:00 am

25.1° / 26.8°

weather

dewpoint 99 %

mây đen u ám

2:00 am

25.1° / 26.9°

weather

dewpoint 99 %

mây đen u ám

3:00 am

25.4° / 26°

weather

dewpoint 99 %

mây đen u ám

4:00 am

26° / 26.4°

weather

dewpoint 99 %

mây đen u ám

5:00 am

25.8° / 26°

weather

dewpoint 99 %

mây đen u ám

6:00 am

25.3° / 26.5°

weather

dewpoint 97 %

mây đen u ám

7:00 am

26° / 26.8°

weather

dewpoint 93 %

mây đen u ám

8:00 am

27.4° / 32°

weather

dewpoint 89 %

mây đen u ám

9:00 am

28.6° / 33°

weather

dewpoint 85 %

mây đen u ám

10:00 am

29.8° / 34.1°

weather

dewpoint 83 %

mây đen u ám

11:00 am

30° / 36.7°

weather

dewpoint 78 %

mây đen u ám

12:00 pm

32.9° / 39.8°

weather

dewpoint 67 %

mây đen u ám

1:00 pm

34.2° / 41.9°

weather

dewpoint 61 %

mây đen u ám

2:00 pm

34.8° / 41°

weather

dewpoint 61 %

mây đen u ám

3:00 pm

33° / 40.5°

weather

dewpoint 65 %

mây đen u ám

4:00 pm

33.1° / 40.3°

weather

dewpoint 64 %

mây đen u ám

5:00 pm

32.6° / 39.7°

weather

dewpoint 70 %

mây đen u ám

6:00 pm

31° / 37.1°

weather

dewpoint 81 %

mây cụm

7:00 pm

28.3° / 34.2°

weather

dewpoint 87 %

mây đen u ám

8:00 pm

28.8° / 34°

weather

dewpoint 88 %

mây đen u ám

9:00 pm

28° / 32.4°

weather

dewpoint 91 %

mưa nhẹ

10:00 pm

28° / 31.2°

weather

dewpoint 95 %

mưa vừa

11:00 pm

26.3° / 26.7°

weather

dewpoint 97 %

mưa vừa

12:00 am

26.3° / 26.7°

weather

dewpoint 98 %

mưa vừa

1:00 am

27° / 26.8°

weather

dewpoint 98 %

mưa nhẹ

2:00 am

26.1° / 26.2°

weather

dewpoint 98 %

mây đen u ám

3:00 am

26.3° / 26.8°

weather

dewpoint 98 %

mây đen u ám

4:00 am

26° / 27.7°

weather

dewpoint 98 %

mây đen u ám

5:00 am

26.9° / 27.7°

weather

dewpoint 98 %

mây đen u ám

6:00 am

26° / 26.1°

weather

dewpoint 97 %

mây đen u ám

7:00 am

27.9° / 31°

weather

dewpoint 96 %

mây đen u ám

8:00 am

28° / 33.8°

weather

dewpoint 94 %

mưa nhẹ

9:00 am

29.6° / 36.3°

weather

dewpoint 89 %

mưa vừa

10:00 am

29.3° / 36.9°

weather

dewpoint 89 %

mưa vừa

11:00 am

29.6° / 36.6°

weather

dewpoint 90 %

mưa vừa

12:00 pm

29° / 36°

weather

dewpoint 93 %

mưa vừa

1:00 pm

26.1° / 26.2°

weather

dewpoint 96 %

mưa vừa

Dự báo thời tiết Xã Mỹ Thanh - Huyện Bạch Thông những ngày tới

temperature
Ngày/đêm

29°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/29°

pressure
Áp suất

1003 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
1.18 km/h
dewpoint
Độ ẩm

85%

temperature
Ngày/đêm

30°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/32°

pressure
Áp suất

1002 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
1.76 km/h
dewpoint
Độ ẩm

78%

temperature
Ngày/đêm

29°/23°

temperature
Sáng/tối

26°/24°

pressure
Áp suất

1004 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
2.28 km/h
dewpoint
Độ ẩm

90%

temperature
Ngày/đêm

26°/24°

temperature
Sáng/tối

22°/30°

pressure
Áp suất

1009 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
0.82 km/h
dewpoint
Độ ẩm

81%

temperature
Ngày/đêm

32°/26°

temperature
Sáng/tối

23°/31°

pressure
Áp suất

1007 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
0.98 km/h
dewpoint
Độ ẩm

53%

temperature
Ngày/đêm

30°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/30°

pressure
Áp suất

1006 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
0.82 km/h
dewpoint
Độ ẩm

83%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Xã Mỹ Thanh - Huyện Bạch Thông trong 12h tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Xã Mỹ Thanh - Huyện Bạch Thông những ngày tới

Lượng mưa Xã Mỹ Thanh - Huyện Bạch Thông những ngày tới