Dự báo thời tiết Huyện Tân Yên - Bắc Giang 15 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

21°/20°

temperature
Sáng/tối

19°/20°

áp suất
Áp suất

1013 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:30 am / 5:48 pm

sức gió
Gió
2.84 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

94%

temperature
Ngày/đêm

23°/21°

temperature
Sáng/tối

20°/22°

áp suất
Áp suất

1012 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:29 am / 5:48 pm

sức gió
Gió
2.71 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

87%

temperature
Ngày/đêm

24°/19°

temperature
Sáng/tối

20°/21°

áp suất
Áp suất

1012 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:29 am / 5:49 pm

sức gió
Gió
3.23 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

86%

temperature
Ngày/đêm

19°/17°

temperature
Sáng/tối

18°/17°

áp suất
Áp suất

1014 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:28 am / 5:49 pm

sức gió
Gió
3.36 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

91%

temperature
Ngày/đêm

19°/19°

temperature
Sáng/tối

16°/19°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:28 am / 5:50 pm

sức gió
Gió
3.12 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

93%

temperature
Ngày/đêm

22°/20°

temperature
Sáng/tối

19°/21°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:27 am / 5:51 pm

sức gió
Gió
3.55 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

89%

temperature
Ngày/đêm

18°/15°

temperature
Sáng/tối

18°/16°

áp suất
Áp suất

1016 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:27 am / 5:51 pm

sức gió
Gió
4.03 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

87%

temperature
Ngày/đêm

15°/14°

temperature
Sáng/tối

14°/15°

áp suất
Áp suất

1020 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:26 am / 5:52 pm

sức gió
Gió
3.49 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

85%

temperature
Ngày/đêm

14°/13°

temperature
Sáng/tối

13°/14°

áp suất
Áp suất

1021 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:26 am / 5:52 pm

sức gió
Gió
3.79 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

85%

temperature
Ngày/đêm

14°/13°

temperature
Sáng/tối

12°/13°

áp suất
Áp suất

1023 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:25 am / 5:53 pm

sức gió
Gió
3.92 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

82%

temperature
Ngày/đêm

17°/13°

temperature
Sáng/tối

12°/15°

áp suất
Áp suất

1022 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:25 am / 5:53 pm

sức gió
Gió
3.24 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

64%

temperature
Ngày/đêm

19°/14°

temperature
Sáng/tối

12°/15°

áp suất
Áp suất

1021 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:24 am / 5:54 pm

sức gió
Gió
2.78 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

58%

temperature
Ngày/đêm

18°/15°

temperature
Sáng/tối

13°/16°

áp suất
Áp suất

1022 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:23 am / 5:54 pm

sức gió
Gió
2.72 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

65%

temperature
Ngày/đêm

19°/16°

temperature
Sáng/tối

15°/16°

áp suất
Áp suất

1020 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:23 am / 5:55 pm

sức gió
Gió
3.06 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

61%

temperature
Ngày/đêm

18°/15°

temperature
Sáng/tối

15°/16°

áp suất
Áp suất

1020 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:22 am / 5:55 pm

sức gió
Gió
2.81 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

59%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Tân Yên - Bắc Giang 15 ngày tới

Lượng mưa Huyện Tân Yên - Bắc Giang 15 ngày tới

Thời tiết Huyện Tân Yên

mây đen u ám

22°

mây đen u ám

Cảm giác như 22°
mặt trời mọc lặn

Bình minh/Hoàng hôn

06:30/17:48

nhiệt độ

Thấp/Cao

21°

/

24°

độ ẩm

Độ ẩm

81%

áp suất

Áp suất

1010 hPa

tầm nhìn

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

4.22 km/h

điểm ngưng

Điểm ngưng

19°

uv

UV

0.03

Bình minh / Hoàng hôn

6:30 am
5:48 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Tân Yên