Dự báo thời tiết Huyện Tân Yên - Bắc Giang 20 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

30°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/26°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 6:09 pm

Gió
3.76 km/h
Độ ẩm

69%

temperature
Ngày/đêm

31°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/27°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 6:10 pm

Gió
5.19 km/h
Độ ẩm

65%

temperature
Ngày/đêm

30°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 6:10 pm

Gió
4.67 km/h
Độ ẩm

66%

temperature
Ngày/đêm

32°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/28°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 6:10 pm

Gió
4.31 km/h
Độ ẩm

49%

temperature
Ngày/đêm

26°/18°

temperature
Sáng/tối

25°/21°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 6:10 pm

Gió
5.1 km/h
Độ ẩm

79%

temperature
Ngày/đêm

20°/18°

temperature
Sáng/tối

18°/19°

Áp suất

1015 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 6:11 pm

Gió
3.78 km/h
Độ ẩm

76%

temperature
Ngày/đêm

21°/19°

temperature
Sáng/tối

18°/20°

Áp suất

1016 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 6:11 pm

Gió
2.6 km/h
Độ ẩm

71%

temperature
Ngày/đêm

24°/22°

temperature
Sáng/tối

19°/23°

Áp suất

1014 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 6:11 pm

Gió
2.43 km/h
Độ ẩm

78%

temperature
Ngày/đêm

28°/24°

temperature
Sáng/tối

22°/25°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:40 am / 6:12 pm

Gió
4.35 km/h
Độ ẩm

72%

temperature
Ngày/đêm

30°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:39 am / 6:12 pm

Gió
4.95 km/h
Độ ẩm

64%

temperature
Ngày/đêm

30°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:39 am / 6:12 pm

Gió
4.05 km/h
Độ ẩm

61%

temperature
Ngày/đêm

31°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:38 am / 6:13 pm

Gió
4.4 km/h
Độ ẩm

54%

temperature
Ngày/đêm

29°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:37 am / 6:13 pm

Gió
3.04 km/h
Độ ẩm

63%

temperature
Ngày/đêm

25°/21°

temperature
Sáng/tối

23°/23°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 6:13 pm

Gió
2.07 km/h
Độ ẩm

73%

temperature
Ngày/đêm

28°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/24°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:35 am / 6:14 pm

Gió
3.56 km/h
Độ ẩm

69%

temperature
Ngày/đêm

26°/22°

temperature
Sáng/tối

23°/24°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:34 am / 6:14 pm

Gió
3.5 km/h
Độ ẩm

85%

temperature
Ngày/đêm

27°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/25°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:34 am / 6:14 pm

Gió
3.15 km/h
Độ ẩm

81%

temperature
Ngày/đêm

29°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:33 am / 6:15 pm

Gió
3.11 km/h
Độ ẩm

70%

temperature
Ngày/đêm

30°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:32 am / 6:15 pm

Gió
4.11 km/h
Độ ẩm

62%

temperature
Ngày/đêm

27°/23°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:31 am / 6:15 pm

Gió
3.32 km/h
Độ ẩm

72%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Tân Yên - Bắc Giang 20 ngày tới


Lượng mưa Huyện Tân Yên - Bắc Giang 20 ngày tới

Thời tiết Huyện Tân Yên

mây đen u ám

22°

mây đen u ám

Cảm giác như 23°

Bình minh/Hoàng hôn

05:47/18:09

Thấp/Cao

22°

/

29°

Độ ẩm

96%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

4.16 km/h

Điểm ngưng

21°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:47 am
6:09 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Tân Yên