Dự báo thời tiết Huyện Tân Yên - Bắc Giang 5 ngày tới

Hiện tại
bầu trời quang đãng
30°

bầu trời quang đãng

Cảm giác như 34°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.3°/33.1°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  16%
 • Lượng mưa
  0.3 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  30.2°/25.9°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25°/30.8°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  4.62 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:46/17:44
T2 02/10
mưa nhẹ
31°

mưa nhẹ

Cảm giác như 36°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.8°/32.9°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  38.1%
 • Lượng mưa
  0.67 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  32°/25.2°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.6°/29.1°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  4.68 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:46/17:43
T3 03/10
bầu trời quang đãng
31°

bầu trời quang đãng

Cảm giác như 35°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.6°/33°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  -0.3%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  31.2°/26.1°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.8°/31.3°
 • pressure
  Áp suất
  1012 hPa
 • wind
  Gió
  3.41 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:46/17:42
T4 04/10
mây thưa
30°

mây thưa

Cảm giác như 35°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.3°/33.8°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  -0.7%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  30.9°/27°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.8°/34°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  3.81 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:46/17:41
T5 05/10
mưa nhẹ
31°

mưa nhẹ

Cảm giác như 36°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.3°/34.7°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  46%
 • Lượng mưa
  1.02 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  31.3°/27.7°
 • temperature
  Sáng/Tối
  26°/34.1°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  3.68 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:47/17:40

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Tân Yên - Bắc Giang 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Tân Yên - Bắc Giang 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Tân Yên

bầu trời quang đãng

30°

bầu trời quang đãng

Cảm giác như 34°

Bình minh/Hoàng hôn

05:46/17:44

Thấp/Cao

25°

/

33°

Độ ẩm

63%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.03 km/h

Điểm ngưng

22°

UV

7.15

Bình minh / Hoàng hôn

5:46 am
5:44 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Tân Yên