Thời tiết Huyện Hiệp Hòa - Bắc Giang theo giờ

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.88

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
2.64 km/h
Độ ẩm

54%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.87

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
2.84 km/h
Độ ẩm

53%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.94

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
2.68 km/h
Độ ẩm

52%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

10.62

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
2.58 km/h
Độ ẩm

50%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.76

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
3.22 km/h
Độ ẩm

52%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.54

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.69 km/h
Độ ẩm

58%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.57

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.43 km/h
Độ ẩm

62%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.79

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.66 km/h
Độ ẩm

65%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.79

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.15 km/h
Độ ẩm

63%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.14

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.57 km/h
Độ ẩm

65%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.56 km/h
Độ ẩm

70%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
3.37 km/h
Độ ẩm

76%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.89 km/h
Độ ẩm

79%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.59 km/h
Độ ẩm

82%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.02 km/h
Độ ẩm

82%

T4 07/06
Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.69 km/h
Độ ẩm

82%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.52 km/h
Độ ẩm

82%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.05 km/h
Độ ẩm

83%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.78 km/h
Độ ẩm

85%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.73 km/h
Độ ẩm

85%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.73 km/h
Độ ẩm

86%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.21

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.82 km/h
Độ ẩm

83%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.09

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.31 km/h
Độ ẩm

77%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.04

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.26 km/h
Độ ẩm

70%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.84

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.34 km/h
Độ ẩm

65%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.81

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.92 km/h
Độ ẩm

62%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.18

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.04 km/h
Độ ẩm

59%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.93

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.15 km/h
Độ ẩm

55%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

10.97

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.65 km/h
Độ ẩm

52%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

7.56

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.93 km/h
Độ ẩm

50%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.87

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.91 km/h
Độ ẩm

51%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.44

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.85 km/h
Độ ẩm

56%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.3

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
5.38 km/h
Độ ẩm

75%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.05

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
5.55 km/h
Độ ẩm

78%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
4.96 km/h
Độ ẩm

81%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
4.45 km/h
Độ ẩm

81%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
3.79 km/h
Độ ẩm

82%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
3.43 km/h
Độ ẩm

82%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.91 km/h
Độ ẩm

83%

T5 08/06
Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.21 km/h
Độ ẩm

85%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.05 km/h
Độ ẩm

88%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.6 km/h
Độ ẩm

88%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.3 km/h
Độ ẩm

88%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.22 km/h
Độ ẩm

89%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.34 km/h
Độ ẩm

91%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.18

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.58 km/h
Độ ẩm

88%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.94

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2.24 km/h
Độ ẩm

82%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.54

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
3.8 km/h
Độ ẩm

77%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Hiệp Hòa - Bắc Giang trong 12h tới

Thời tiết Huyện Hiệp Hòa

mây cụm

31°

mây cụm

Cảm giác như 33°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

05:12/18:35

nhiệt độ

Thấp/Cao

26°

/

33°

Độ ẩm

53%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.84 km/h

Điểm ngưng

20°

UV

8.87

Bình minh / Hoàng hôn

5:12 am
6:35 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Hiệp Hòa